Grunnskolene i Kåfjord

 

 

 
Skolestart høsten 2017
1. skoledag er mandag 21. august for begge skolene.
Kommunestyret har vedtatt driftsstans ved Trollvik skole fra høsten 2017. Elevene herfra er overført til Olderdalen skole.
 
Sykdomsfravær for elever meldes på telefon til den enkelte skole
Manndalen skole: 77 71 94 00
Olderdalen skole: 77 71 92 70
 
 
Skolefritidsordning (SFO) ved kommunens barneskoler:
Søknader, endringer, permisjoner og oppsigelser av SFO-plass saksbehandles av Ann Karin Pedersen på Servicekontoret.
Dersom du har spørsmål angående SFO-plass, kan du ta kontakt med saksbehandler.
Dette skal sendes skriftlig, og man kan benytte følgende:
 
SFO satser pr. 01.04.2016
Halv plass       kr.    918,- pr. måned.
Hel plass         kr.1. 763,- pr. måned.
 
Satsene for kost i SFO fastsettes slik fra 01.04.2016
Halv plass       kr. 154,- pr. måned
Hel plass         kr. 318,- pr. måned.
 
 
Innmelding av elever til skolestart:
Når elever skal begynne i 1. klasse, må foresatte fylle ut et innmeldingsskjema.
Skjemaet må være levert oppvekstetaten innen 1.mars.
Kontaktinformasjon:
Saksbehandler Ann Karin Pedersen, Servicekontoret
Telefon: 77 71 92 06
 
 
Link til Fronter:
fronter_logo.gif
Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk