I forbindelse med næringsundersøkelsen som kommer til høsten ønsker vi å få innspill fra deg med en gründer i magen eller deg som har en idé til virksomhet, men ikke har etablert deg ennå. Informasjonen som du legger til vil ikke bli offentliggjort, og vil kun bli brukt i forbindelse med spørreundersøkelsen, deretter vil informasjonen bli slettet.

https://forms.office.com/r/b3EnkCBgtD

Takk for din interesse til å delta på undersøkelsen. Vi høres til høsten!

-

Ealáhusguorahallama oktavuođas, mii boahtá čavčča mielde, háliidit mii gullat oaiviliid dis geain lea álggahanjurdda dahje lea jurdda ásahit doaimma, muhti eai vuos leat álggahan dan.  Dieđut maid attát dás eai almmuhuvvo gosage ja dat adnojuvvojit dušše jearahallaniskkadeami oktavuođas, ja dasto sihkkojuvvojit.

https://forms.office.com/r/b3EnkCBgtD

Giitu go beroštat searvat guorahallamii. Mii gulahallat čakčat!