Havner

Kommunestyre vedtok i møte 19.09.17, sak 45/17 å endre organisering av havneutvalgene i Kåfjord kommune.  Ordningene med havneutvalg er fjernet og erstattes med administrativ organisering hvor havnsjef gis myndighet til bl.a tildeling og oppsigelse av plasser.  Den daglige driften ved havnene ivaretas av oppsynsmann. 

I samme sak vedtok kommunestyret endring av reglement

Se ny organisering og reglement

Ny organisering og reglement

 

Kontaktinformasjon

Karin Karlsen, Drift og utviklingsavdelingen
Telefon: 77 71 92 53 / 412 19 854
E-post: karin.karlsen@kafjord.kommune.no
 
Ved alle henvendelser vedrørende søknader eller behandling av pågående saker m.v. ber vi dere også sende en kopi av e-posten til post@kafjord.kommune.no slik at all relevant informasjon og korrespondanse blir arkivert.
 
Kontaktperson for Løkvoll fiskerihavn:
Ansgar Hansen
Telefon:
952 21 750
 
Kontaktperson for Djupvik fiskerihavn:
Torgeir Kristiansen
Telefon: 932 07 122
Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk