Informasjon

Informasjon

Veglys

Kåfjord kommune gjennomførte høstens befaring av veglys 5. september, og har registrert endel avvik. Dette er nå viderebehandlet og vi tar sikte på at reparasjoner kan bli utført snarest mulig. Kommunen vil også i dialog med Statens vegvesen og Troms Fylkeskommune vedrørende vegbelysning langs riks- og fylkesveger.

For spørsmål vedrørende veglys eller melding om feil, ta kontakt med Drifts- og utviklingsavdelingen; 77719268

Havner

Kåfjord kommune er ansvarlig for drift og vedlikehold av Løkvoll- og Djupvik fiskerihavn/ småbåthavn, samt flytekaianlegget for Djupvik fiskerihavn. Den daglige drifta er delegert til havneutvalgene. Hovedutvalg for drift foretar utnevning av medlemmene til disse.
Det enkelte havneutvalg forvalter havna med hovedmål å skape ordnede forhold for brukere og fremme brukernes interesser. Utvalget har ansvar for alle installasjoner og anlegg og skal påse av disse fungerer tilfredsstillende.
 
Konsulent
Hovedoppgavene består i å planlegge og å gjennomføre drift/ vedlikehold av Løkvoll- og Djupvik fiskerihavn/ småbåthavn. Saksbehandling for havneutvalget for Djupvik fiskerihavn.
 
Kontaktinformasjon
Karin Karlsen, Drift og utviklingsavdelingen
Telefon: 77 71 92 53 / 412 19 854
E-post: karin.karlsen@kafjord.kommune.no
 
Ved alle henvendelser vedrørende søknader eller behandling av pågående saker m.v. ber vi dere også sende en kopi av e-posten til post@kafjord.kommune.no slik at all relevant informasjon og korrespondanse blir arkivert.
 
Kontaktperson for Løkvoll fiskerihavn:
Nils Ivar Isaksen
Telefon: 482 88 336

 
Kontaktperson for Djupvik fiskerihavn:
Torgeir Kristiansen
Telefon: 932 07 122
 
Aktuelle liker
Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk