Vaksine

HPV VAKSINE VED KÅFJORD HELSESTASJON GJØRES FØLGENDE DAGER:

Onsdag  28. februar                         kl. 13.30-15.30
Fredag 02. mars                               kl. 09.00-11.00
Fredag 23. mars                               kl. 10.00-12.00
Mandag 23. april                              kl. 10.00-12.00
Fredag 25. mai                                kl. 12.00-14.00
 
 
På disse dagene trenger du ingen timeavtale, bare møt opp.
Om disse dagene ikke passer ta kontakt for timeavtale Tlf. 47 97 27 97
 
Det vil også settes opp til nye dager  for vaksinering  senere.
 
Helsesøster

Helsestasjon - Helsesøster i Kåfjord

Helsestasjonen befinner seg på Kåfjord Helsesenter i Birtavarre.
 
Helsetjenester
  • Barnekontroller med helsesøster, lege, fysio.
  • Vaksinsjoner i følge Barnevaksinasjonsprogrammet.
  • Syn- og hørselsundersøkelser.
  • Barnekontroller, tirsdager  og onsdager, hvorav tirsdager m/lege.
Utenom de faste helsestasjonsdager, kan avtaler gjøres ved behov/anledning. Det er viktig å avbestille timen om en er forhindret fra å møte. Ved akutt sykdom/utslett bør ikke barnet komme til helsestasjonen til avtalt tid, uten spesiell avtale på grunn av smittefare.
 
Vedr. skyss
Barn 0-12 år har gratis helsekontroll inkludert skyss, det vil si : ingen egenandel.
 
Kontaktinformasjon
Sentralbord Helsestasjon
Telefon: 479 72797
Besøksadresse: Kåfjorddalsveien 34, 9147 Birtavarre

Ansatte
Siv Vatne, Ledende helsesøster
Telefon: 479 71946
 
Mikaela Reinikainen, helsesøster
Telefon: 479 71947
 
Anna Lothe Lindeberg, ansvar for asylanter
Telefon: 479 71947
 
Britt Monsen, sekretær
Telefon: 479 72797
 
Vanja Logje, jordmor
Telefon: 479 71947
 
Jordmortjeneste og svangerskapskontroll
Jordmortjenesten er bygd opp under Sonjatun-modellen, og har kontordag i Kåfjord med jordmor onsdager.
Timebestilling kan gjøres hver dag ved å kontakte sentralbordet
Vanja Logje er jordmor i Kåfjord.
 
Skolehelsetjeneste
Helsesøster har trefftid ved skolene, det vil si at vi har ÅPEN dør for de som vil kan komme til en prat.
  • Olderdalen og Trollvik skole: torsdager
  • Manndalen skole: onsdager
I tillegg har vi vaksinering, se program om Barnevaksinasjonsprogrammet, helsesamtaler, undervisning, vekt/høyde måling ved skolene.
 
Helsestasjon for ungdom
Lavterskeltilbud for
  • Prevensjonsveiledning
  • Resepter
  • Klamydiatester
  • Samtaler
Reisevaksinering
Ved behov for vaksinering før utenlandsreiser/ferie.
Ta kontakt i god tid før avreise.
 
Asylanter
Helsesamtaler, blodprøver, tuberkulintesting, vaksinering og oppfølging.
 
Linker:
Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk