Informasjon

HPV VAKSINE VED KÅFJORD HELSESTASJON GJØRES FØLGENDE DAGER:

Fredag  9. juni                                  kl. 12.00-14.00
Mandag  19. juni                              kl. 10.00-12.00
Torsdag 29. juni                               kl. 10.00-12.00                                  

På disse dagene trenger du ingen timeavtale, bare møt opp.
Om disse dagene ikke passer ta kontakt for timeavtale Tlf. 47 97 27 97
Mail:      helsestasjon@kafjord.kommune.no

Det vil også settes opp til nye dager  for vaksinering  senere.

Helsesøster

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk