Høringsfrist: 24.06.2022

Høring - Helhetlig plan for samisk språk og kultur i Kåfjord kommune

Samepolitisk utvalg vedtok i møte 25.04.2022, sak 17/22, å sende helhetlig plan for samisk språk og kultur i Kåfjord kommune ut på høring.

Høringsfristen er satt til 24.06.2022. Plandokumentet legges ut til offentlig ettersyn i samme periode.

Innspill til planen sendes til Kåfjord kommune pr e-post post@kafjord.kommune.no eller pr post til Kåfjord kommune, PB 74, 9148 Olderdalen.

Høringsutkast - Helhetlig plan for samisk språk og kultur i Kåfjord kommune

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.

Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under