Formannskapet har i sak 5/20 vedtatt at forslag til Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020-2024 skal legges ut til høring iht. plan- og bygningsloven.

Forslag til Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020-2024 ligger ute på Kåfjord kommunes planportal.

Planforslaget finner du ved å trykke her!

Dersom du ønsker å få tilsendt hele dokumentet, ta direkte kontakt med Kåfjord kommune.

Innspill sendes til post@kafjord.kommune.no eller til Kåfjord kommune, Boks 74, 9148 Olderdalen.

Frist for innspill: 22. april 2020.

Eventuelle spørsmål kan rettes til kulturkonsulent Kjersti Hovland Rennestraum, på tlf. 77 71 92 52.