Det kunngjøres at Kåfjord kommune har sendt stedsnavnssaker for områdene Langnes, Brattland m.fl. ut på høring. Lokale organisasjoner har rett til å uttale seg i saker som organisasjonen har en særlig tilknytning til.  Lokale organisasjoner som ikke har mottatt høringsforespørsel, men ønsker å uttale seg, kan henvende seg til kommunen ved Inger M. Åsli tlf. 77 71 92 32 eller inger.marie.asli@kafjord.kommune.no.

Navnesak - Kåfjord kommune

Foreløpig tilrådning samisk stednavntjeneste

Foreløpig tilrådning kvensk stednavntjeneste