Lokale organisasjoner har rett til å uttale seg i saker som gjelder stedsnavn som organisasjonen har en særlig tilknytning til. De som ikke har mottatt høringsforespørsel, men ønsker å uttale seg, kan ta kontakt med ved Inger M. Åsli tlf. 77 71 92 32 eller inger.marie.asli@kafjord.kommune.no.

Navnesaka kan dere også finne her:

Navnesak Kåfjord kommune

Foreløpig tilrådning samisk stednavntjenste

Foreløpig tilrådning kvensk stednavntjeneste