Kåfjord kommune varsler herved oppstart av planarbeid med områderegulering av området Djupvik-Engneset og legger samtidig ut planprogram til offentlig ettersyn.

Planprogrammet er første steg i planprosessen for utarbeidelse av områdereguleringsplanen. Det forklarer i grove trekk formålet med planarbeidet, planprosessen, medvirkning, og behov for utredninger.

Planprogrammet finner du ved å trykke her!

Nå har DU muligheten til å komme med innspill og si DIN mening om hvordan området Djupvik-Engneset skal utvikles i årene fremover!

Benytt skjemaet nederst på siden til å sende inn ditt innspill! Ta gjerne kontakt med kommuneplanlegger om du har noen spørsmål.


Planprogrammet for Djupvik-Engneset ble vedtatt sendt på høring i Kåfjord formannskap i sak 77/19 den 13. desember 2019.

Ved ønske om å få tilsendt planprogram via mail eller post, vennligst ta kontakt med kommuneplanlegger.

Innspill kan sendes elektronisk til postmottak@kafjord.kommune.no eller sendes Kåfjord kommune, boks 47, 9146 Olderdalen. Frist for innspill 12. februar 2020.

Kom til folkemøte og workshop torsdag 23. januar 2020, kl. 18:00-20:00. Sted: Bygdehuset i Djupvik. Du vil få muligheten til å uttale deg om hva DU tenker at er viktig å ta vare på, forbedre og utvikle i Djupvik. Workshopen annonseres også på kommunens hjemmesider, og er åpen for alle.

Har du spørsmål? Ta kontakt på telefon, eller kom innom kommuneplanlegger Bård Bendik Grøtta Fanghol på rådhuset i Olderdalen.

Dearvvuođaiguin/Med hilsen

Bendik Fanghol

Kommuneplanlegger

Tlf: 77719247