Tiltakshaver: Kåfjord kommune

Utførende planlegger: Høgtuns Plankontor AS.

PlanID: 54262021003

 

Formålet med reguleringsplanen er å regulere fortau/gang- og sykkelveg. Planområdet strekker seg fra Coop butikken i sør, opp til sykehjemmet og avsluttes ved avkjørsel til Bjørkholt boligfelt.

Offentlig myndigheter, berørte grunneiere og naboer blir direkte varslet i brev. Planforslaget med kart, beskrivelse og bestemmelser er vist på kommunens hjemmeside og på COOP butikken i Birtavarre.

Innspill kan sendes til Kåfjord kommune på flere måter:
1. Via formularet nederst på denne siden

2. På epost til post@kafjord.kommune.no

3. Per post til Kåfjord kommune, Øverveien 2, 9146 Olderdalen

Send gjerne kopi til shogtun@hotmail.com

Høringsfristen settes til 22.11.2021

 

Kontakt gjerne Marius Høgtun på telefon 908 84 469 eller kommunens kontaktperson Karin Karlsen tlf. 777 19 254, for nærmere informasjon eller spørsmål.

Under finner du alle dokumenter og vedlegg for høringen.

Høringsbrev

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

Kart i PDF-fil