Kåfjord ligger langt mot nord, der avstanden er kort mellom de dypeste fjorder og de bratteste fjell, mellom innland og kyst, der viddene ligger vidstrakte, og der småseien krøller seg i fjorden. Kommunen ligger på solsiden av Lyngenfjorden; hvor mørketida med nordlysets flammehav møter de lyseste sommernetter.

Vi er stolte av å være en kreativ kulturkommune med forankring fra trestammers møte mellom kvener, samer og nordmenn.  Vi har ca 2.097 innbyggere. Olderdalen er kommunens administrasjonssted. Kåfjord har bygd ut fiber til alle husstander, og vi er vertskap for den anerkjente urfolksfestivalen Riddu Riđđu.

Vi er et yndet reisemål for toppturisme, og satser på fysisk aktivitet med tilrettelagte løyper for vandring, sykling og motorferdsel.  Kommunen har ordninger med redusert skatt og nedskrivning av studielån.

Kåfjord kommune inngår i forvaltningsområdet for samisk språk.  

Kåfjord kommune har følgende ledige stilling:

 

ID 187   – 100% STILLING SOM BARNEHAGELÆRER I OLDERDALEN BARNEHAGE FRA SNAREST

 

Vi har ledig følgende stilling:

100% stilling som barnehagelærer i Olderdalen barnehage - fast

Arbeidet går ut på å lede og organisere aktiviteter for barn i alderen 0 – 6 år i hht rammeplan.

Pedagogisk leder er leder for avdeling, mens barnehagelærer jobber som pedagog på avdelingen, men ledes av en pedagogisk leder.

 

Kvalifikasjonskrav for stillingene: Utdanning som barnehagelærer eller annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk.

Dersom det ikke kommer søkere med ønsket utdanning, kan andre med annen utdanning og/eller relevant praksis kunne tilsettes midlertidig for et år. Studenter på barnehagelærerutdanning er velkommen som søkere.

Relevant praksis og samiskkompetanse vil bli vektlagt.

Du må kunne beherske norsk, både skriftlig og muntlig. Norskkrav C1/C2.

Stabilitet, tilstedeværelse, gode samarbeidsegenskaper, beslutningsdyktighet er egenskaper som vil vektlegges. Det vil og være et pluss om du har interesse for friluftsliv. Politiattest må leveres ved tiltredelse.

Kontaktpersoner for stillingen er styrer: Olderdalen barnehage Tone-Mette Johansen tlf. 938 86138

Vi kan tilby:

Lønn fra kr 480000 - 530000 for barnehagelærere med godkjent utdanning.

De som tilsettes på dispensasjon for inntil et år avlønnes fra kr 410000 – 505000.

Vi gir lønn etter 6 års ansiennitet i tillegg til ordinær ansiennitetsberegning for de som oppfyller utdanningskravet.

Vi er behjelpelig med å skaffe barnehageplass og bolig.

Vi har muligheter for nedskrivning av studielån på inntil 25000 pr år og redusert skatt.

Vi har gode muligheter for toppturer, har merkede turløyper, scooterløyper og muligheter for aktiviteter på fjorden.

Vi har gode pensjonsordninger og seniortiltak.

For stillingen gjelder:

Spørsmål om stillingen kan også rettes til lønns- og personalkontoret, telefon 777 19212/217/216

Det vil som hovedregel bli foretatt intervju i alle stillingene.

Pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lov, reglement og avtaleverk.

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere/formidlingsbyrå.

Opplysninger om utdanning og praksis som er dokumentert, tas med i vurderingen, men tas først med på intervju.

Søknadspapirer som benyttes i tilsettingsprosessen vil ikke bli returnert.

Vi oppfordrer dere til å søke elektronisk, slik at tilsetting kan skje raskest mulig.

Elektronisk søknad gjøres via denne linken:

 

https://skjema.kf.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=1688&ouref=1940

 

VIKTIG:

De som søker elektronisk fylle ut feltene for relevant utdanning og yrkeserfaring, og legge ved CV. Husk at den søknaden du sender er din presentasjon av deg som søker ovenfor både arbeidsgiver og tillitsvalgte.

Vi unntar ikke navn fra utlysningstidspunkt og frem til fristens utløp lenger. Dette medfører at navn og stilling en har søkt på fremkommer på postlista.

Søknad og CV kan og sendes til Kåfjord kommune, Postboks 74, 9148 Olderdalen eller på epost til postmottak@kafjord.kommune.no

Søknadsfrist 24.10.2019 

 

Rådmannen