Kåfjord ligger langt mot nord, der avstanden er kort mellom de dypeste fjorder og de bratteste fjell, mellom innland og kyst, der viddene ligger vidstrakte, og der småseien krøller seg i fjorden. Kommunen ligger på solsiden av Lyngenfjorden; hvor mørketida med nordlysets flammehav møter de lyseste sommernetter. Vi er stolte over å være en kreativ kulturkommune med forankring fra trestammers møte mellom kvener, samer og nordmenn.

 

Vi har ca 2.097 innbyggere.  Olderdalen er kommunens administrasjonssted. Kåfjord har bygd ut fiber til alle husstander, og vi er vertskap for den anerkjente urfolksfestivalen Riddu Riđđu. Vi er et yndet reisemål for toppturisme, og satser på fysisk aktivitet med tilrettelagte løyper for vandring, sykling og motorferdsel. Kommunen har ordninger med redusert skatt og nedskrivning av studielån. Kåfjord kommune inngår i forvaltningsområdet for samisk språk.

Vi er kommunen som satser friskt der andre nøler. Vær positiv, og bli en av oss!

ID 188 - 50 % STILLING – ARBEIDSKOORDINATOR NAV – 01.11.19 OG INNTIL ET ÅR

Vi har søkt og fått prosjektmidler til en 50 % prosjektstilling som arbeids – og inkluderingskoordinator. Denne stillingen har varighet fra snarest og inntil et år.

Arbeids – og inkluderingskoordinatoren skal være en koordinator mellom NAV og flyktningetjenesten ut imot arbeidsmarkedet og i kontakt med arbeidsgivere. Arbeids – og inkluderingskoordinatoren er en utadrettet stilling, med formål å få god kontakt og kjennskap til arbeidsgivere og arbeidslivet i vårt bo og arbeidsmarkedsområde. Stilingen er organisert under NAV. Vi tar forbehold om at arbeidsoppgavene kan bli justert underveis ihht formålet med prosjektet.

Kåfjord kommune søker etter en egnet person som liker utfordringer, og har gode og varierte kommunikasjonsevner, og er utadvendt, samt utviklingsrettet. Allsidighet og fleksibilitet vektlegges.

Arbeids – og inkluderingskoordinatorens arbeidsfelt består blant annet å planlegge kontakt med arbeidsgivere og arbeidsmarkedet, skape relasjoner, herunder kunne informere om NAVs virkemidler og muligheter, samt være et bindeledd mellom arbeidsgivere og NAV/ flyktningetjenesten.

Krav til kvalifikasjoner:

  • Fordel med relevant utdanning på høgskolenivå eller lignende. Erfaring fra markedsarbeid og relevant praksis vil bli vektlagt.
  • en positiv holdning og ser muligheter og har evne til godt samarbeid, arbeide selvstendig og målrettet
  • god muntlig og skriftlig framstillingsevne med evne til å skape nettverk og vedlikeholde relasjoner.
  • Holdninger som er i samsvar med verdigrunnlaget til NAV: tydelig, tilstede og løsningsdyktig.

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet og kompetanse.

 

Vi kan tilby:

Utfordrende, spennende og varierte arbeidsoppgaver. Muligheter for å bidra til utvikling av et viktig område innenfor NAV. Vi kan også tilby et engasjert og et godt arbeidsmiljø.

Spørsmål om stillingen kan rettes til NAV leder Elin M. Hansen tlf  99701453.

Opplysninger om utdanning og praksis som er dokumentert, tas med i vurderingen, men tas først med på intervju.

Søknadspapirer som benyttes i tilsettingsprosessen vil ikke bli returnert.

For stillingen gjelder:

Det vil som hovedregel bli foretatt intervju i alle stillingene.

Pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lov, reglement og avtaleverk.

Deltidstilsatte som ønsker å bli vurdert i forhold til utvidet stilling, må opplyse om det i søknaden.

Under ellers like vilkår vil de som behersker samisk bli foretrukket.

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere/formidlingsbyrå.

 

Vi oppfordrer dere til å søke elektronisk.

 

Elektronisk søknad gjøres via denne linken:

 

https://skjema.kf.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=1688&ouref=1940

 

VIKTIG:

De som søker elektronisk fylle ut feltene for relevant utdanning og yrkeserfaring, og legge ved CV.

Husk at den søknaden du sender er din presentasjon av deg som søker ovenfor både arbeidsgiver og tillitsvalgte.

 

Vi unntar ikke navn fra utlysningstidspunkt og frem til fristens utløp lenger. Dette medfører at navn og stilling en har søkt på fremkommer på postlista. Dersom du ønsker at navnet ditt skal unntas fra offentligheten likevel, så må begrunnelse oppgis i søknaden.

 

Søknad og CV kan og sendes innen 24.10.2019 til Kåfjord kommune, Postboks 74, 9148 Olderdalen eller på epost til postmottak@kafjord.kommune.no

 

Rådmannen