Kåfjord ligger langt mot nord, der avstanden er kort mellom de dypeste fjorder og de bratteste fjell, mellom innland og kyst, der viddene ligger vidstrakte, og der småseien krøller seg i fjorden. Kommunen ligger på solsiden av Lyngenfjorden; hvor mørketida med nordlysets flammehav møter de lyseste sommernetter.

Vi er stolte av å være en kreativ kulturkommune med forankring fra trestammers møte mellom kvener, samer og nordmenn.  Vi har 2.071 innbyggere. Olderdalen er kommunens administrasjonssted. Kåfjord har bygd ut fiber til alle husstander, og vi er vertskap for den anerkjente urfolksfestivalen Riddu Riđđu.

Vi er et yndet reisemål for toppturisme, og satser på fysisk aktivitet med tilrettelagte løyper for vandring, sykling og motorferdsel.  Kommunen har ordninger med redusert skatt og nedskrivning av studielån.

Kåfjord kommune inngår i forvaltningsområdet for samisk språk.  

Kåfjord kommune har følgende ledig stilling:

ID 226 - 100% VIKARIAT SOM BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER VED MANNDALEN SKOLE/SFO I PERIODEN 16.11.20 – 31.07.21.

Vi har ledig vikariat i 100% stilling som barne- og ungdomsarbeider ved Manndalen skole/SFO i perioden 16.11.20 – 31.07.21.

Kvalifikasjonskrav for stillingen:

Fortrinnsvis barne- og ungdomsarbeidere, men andre med relevant praksis og evt annen relevant utdanning kan og tilsettes.

Du må kunne beherske norsk, både skriftlig og muntlig. Norskkrav C1/C2.

Stabilitet, tilstedeværelse, gode samarbeidsegenskaper, utviklingsorientert, serviceinnstilt og beslutningsdyktig er egenskaper som vil vektlegges. Politiattest må leveres ved tiltredelse.

Kontaktperson for stillingen er:

Rektor Bård-Gunnar Hansen – telefon 77719401/90808366.

Vi kan tilby:

Lønn fra kr 350.800 – 430.000 for barne- og ungdomsarbeidere og kr 301.500 – 405.100 for assistenter (tariff 01.07.19) etter ansiennitet.

Vi gir lønn etter 6 års ansiennitet i tillegg til ordinær ansiennitetsberegning for fagarbeidere.

Vi er behjelpelig med å skaffe barnehageplass og bolig.

Vi har muligheter for nedskrivning av studielån på inntil 25000 pr år og redusert skatt.

Vi har gode muligheter for toppturer, har merkede turløyper, scooterløyper og muligheter for aktiviteter på fjorden.

Vi har gode pensjonsordninger og seniortiltak.

For stillingen gjelder:

Spørsmål om stillingen kan også rettes til lønns- og personalkontoret,

telefon 777 19212/217/216

Det vil som hovedregel bli foretatt intervju i alle stillingene.

Pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lov, reglement og avtaleverk.

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere/formidlingsbyrå.

Opplysninger om utdanning og praksis som er dokumentert, tas med i vurderingen,

men tas først med på intervju. Søknadspapirer som benyttes i tilsettingsprosessen vil ikke bli returnert.

Vi oppfordrer dere til å søke elektronisk, slik at tilsetting kan skje raskest mulig.

Elektronisk søknad gjøres via denne linken:

https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=1688&externalId=5426

VIKTIG:

De som søker elektronisk fylle ut feltene for relevant utdanning og yrkeserfaring, og legge ved CV. Husk at den søknaden du sender er din presentasjon av deg som søker ovenfor både arbeidsgiver og tillitsvalgte.

Vi unntar ikke navn fra utlysningstidspunkt og frem til fristens utløp lenger. Dette medfører at navn og stilling en har søkt på fremkommer på postlista.

Søknad og CV sendes til Kåfjord kommune, Postboks 74, 9148 Olderdalen eller på epost til postmottak@kafjord.kommune.no

Søknadsfrist 9.10.20 

Kommunedirektøren