tbaidi valmmas_200x360

Har du også lyst å snakke samisk?

Giellamiella - Samisk snakkekurs

Giellasiida/ Samisk språksenter fortsetter med det populære snakkekurset Giellamiella neste år, Giellamiella 1 og Giellamiella 2.

barn som leker

Vi fortsetter med Beaivvi čivggat!

Beaivvi čivggat våren 2018

Giellasiida – Samisk språksenter fortsetter våren 2018 med prosjektet Beaivvi čivggat, og denne gang tilbys en språkarena for elever  fra 4.-7.klasse med samisk på skolen. 

bures

Påmeldingsfrist 19. januar 2018.

SAAL 1 (Samisk nybegynnerkurs 1) vår 2018 - Ny søknadsfrist!

Giellasiida arrangerer nybegynnerkurs i samisk som gir 15 studiepoeng, i samarbeid med Sámi allaskuvla. Kurset er på 150 timer med undervisning og deltakerne må påberegne 150 timer med selvstudie. Oppstart 12. februar i Manndalen. Våren 2018 blir det undervisning i ukene 7, 9, 11, 15, 18 og 22. Muntlig eksamen blir arrangert i begynnelsen av juni, i samarbeid med Sámi allaskuvla. Denne uken blir det også to dager med undervisning.

Ansatte i Kåfjord kommune kan søke permisjon med lønn for å gå på kurset.

Under føresetning om bevilgning fra Sametinget kan foreldre med barn i samiskspråklig barnehage eller har barn med samisk i sin fagkrets i grunnskolen, samt nært pårørende til demenslidende søke Kåfjord Kommune om støtte for å delta på kurset. Det kan søkes om stipend for kåfjordinger for å studere samisk.

Semesteravgift: 400 kroner

For mer informasjon om kursstøtte kontakt Inger Åsli tlf. 77 71 92 32.
For mer informasjon om kurset: Per-Johannes Marainen tlf. 46 43 00 24

Påmeldingsfrist 19. januar 2018.

Kursene settes i gang hvis det er nok deltakere.

Påmelding til Samisk Høgskole:  https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf og til Giellasiida: giellasiida@kafjord.kommune.no

Informasjon

14. desember kl. 17.00-19.00

Bli med på juleverksted!

Vi har gleden å invitere barn som har samisk som 1. eller 2. språk i 1.-7. trinn til juleverksted på Senter for nordlige folk den 14.12 kl. 17.00 – 19.00

Påmelding sendes til per.johannes.marainen@kafjord.kommune.no  eller tlf. 46430024 innen 12.12.17.

Det vi trenger å vite er:
• Navn og alder på barn
• Telefonnummer og mailadresse
• Spesielle behov: Har du matallergi eller andre behov vi bør ta hensyn til

Boađe suohtastallat!

Dearvvuođat Giellasiida og Senter for nordlige folk

 

Boađe suohtastallat!

Dearvvuođat Giellasiida ja Davvi álbmogiid guovddáš

 

barn som leker

Onsdag 15.11 kl. 17.00-18.30

Bli med på språkverksted!

Giellasiida - Samisk språksenter i Kåfjord og Senter for nordlige folk har gleden å invitere barn fra 1.-7. kl som har samisk som 1. eller 2. språk til språkverksted på Senter for nordlige folk den 15.11 kl 17.00-18.30.

Påmelding sendes til per.johannes.marainen@kafjord.kommune.no , tlf. 46430024 innen 13.november .

Det vi trenger å vite er:
• Navn og alder på barn
• Telefonnummer og mailadresse
• Spesielle behov: Har du matallergi eller andre behov vi bør ta hensyn til?

Boađe suohtastallat! :)

 

 

Samisk språksenter

Samisk språksenter er en kommunal avdeling og undervisnings- og kompetansesenter for samisk språk og ble opprettet i 1994. Hovedmålsetningen er å styrke bruken av og interessen for samisk språk, samt være en ressurs og et kompetansesenter i språk- og kulturarbeide lokalt og regionalt. Samisk språksenter jobber med å ivareta, videreutvikle, dokumentere og formidle samisk språk og kultur, med hovedvekt på det lokale. I dette arbeidet bruker språksenteret mange forskjellige innfallsvinkler, visualisering og synliggjøring av språket, informasjon, undervisning og ved å skape samisk språklige arenaer. Samisk språksenter jobber med innsamling og formidling av lokale samiske temaer og materiale, videre er senteret en støtte for folk som har interesse for samisk språk og kultur.
Logo Giella siida
Hovedoppgaver
  • styrker bruken av og interessen for samisk språk i barnehage, skole og befolkningen generelt
  • oversetter og tolker for Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune og en del andre institusjoner, foreninger og lag
  • utvikler undervisningsmateriell som også publiseres på nett
  • tilby samiskopplæring til kommuneansatte og andre voksne
  • arrangerer seminarer og kortvarige kurs for kommuneansatte og andre etter behov.
  • prosjektarbeid
Kontaktinformasjon:
Per-Johannes Marainen, Daglig leder
Telefon: 77 71 93 80
E-post: per.johannes.marainen@kafjord.kommune.no

 
 
Besøksadresse:
Samisk språksenter
Senter for Nordlige Folk
9144 Samuelsberg
Lyngenkofte herre nakke Foto JKN Fri bruk for alle.jpg
Stallo

Mørketidsspill

I spillet kan man lære ord om mørketid og litt om den samiske stjernehimmelen

Kropp

Gorutspeallu

Speallu gos ohppet gorutsániid. Spealus leat golbma dási ja heivejuvvo mánáide.

Kropp

Spill om kroppen

Spill for å lære ord om kroppen. Spillet er tilpasset barn og kan spiller på tre ulike nivåer.

Oliva kulturbalkkasupmi redigert_500x283

Oliva Nilsen fikk Kåfjord kommunes kulturpris 2013

Kåfjord kommunes kulturpris for 2013 gikk til Oliva Nilsen fra Manndalen. Prisen ble overrakt ved kommunestyremøte 20.12.2013 på Senter for nordlige folk.

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk