Kåfjord Voksenopplæring

Kåfjord voksenopplæring har undervisning i 2 lokaler for asylsøkere og arbeidsinnvandrere. Undervisningen blir gitt på Båthuset, og i utleiebygget. 
Undervisning for grunnskoleopplæring blir gitt på Olderdalen skole.
 
Voksenopplæringa tar inn elever etter søknad fortløpende gjennom hele skoleåret og har årlig 20-50 elever.
Hvis du har et opplæringsbehov, ta kontakt med skolen, så vil vi hjelpe deg videre.

Søknadskjema for opplæring i norsk og samfunnskunnskap
 
Opplæringstilbud
• Norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere
• Norskopplæring for arbeidsinnvandrere
• Grunnskoleopplæring for voksne
 
Undervisning på dagtid for asylsøkere: Mandag - Torsdag:
 
Undervisning på dagtid for grunnskoleelever: Torsdag
 
Kontaktinformasjon
Ellen M.Lindvall, Leder Voksenopplæringen
Telefon: 77 71 92 18 / 77 71 93 88
E-post: ellen.lindvall@kafjord.kommune.no
Postadresse: Kåfjord kommune voksenopplæring, 9148 Olderdalen
 
Lærere for asylsøkere/ arbeidsinnvandrere
Arve Keilen, Toril Lyngstad og Lars Nilsen
 
Lærere for grunnskoleelevene
Eva Torill Skogstad
Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk