Politisk ledelse - Ordfører i Kåfjord kommune

 
OrdførerSvein O Lerios_portrett.bmp
Som ordfører er man kommunens fremste folkevalgte representant, og kommuens ansikt utad. En sentral oppgave for ordføreren er å arbeide for utviklingen av kommunen, herunder bidra til næringsutvikling.
 
Kommunens fokusområder
Kåfjord kommune har fokus på stedsutvikling og kultur, trivsel og gode bo- og levekår, ungdom og næringsutvikling. Videre arbeider vi for å ha gode styringsverktøy for å målrettet innsats der behovet er størst. Kommunen hører inn under forvaltningsområdet for samisk språklov og virkeområdet for samisk utviklingsfond. Kommunen er et bilde på tre stammers møte, av den samiske, den kvenske og den norske kulturen.
Utfordringene gjelder for det totale kommunale tjenestetilbud, og vi håper kommunens hjemmesider vil brukes av innbyggerne og gjester slik at vi får to-veis informasjonsstrøm. Vi trenger tilbakemeldinger fra dere på områder hvor vi bør bli bedre i tilegg til kommentar på områder hvor tjenetstilbudet er tilfredsstillende.
 
Kontaktinformasjon
Ordfører Svein Oddvar Leiros
Telefon Ordførerkontor: 77 71 92 31
Telefon Privat: 957 93 799
 
Varaordfører Ludvig Rognli
Telefon Ordførerkontor: 77 71 92 31
Telefon Privat: 468 47 796
 
Ved alle henvendelser vedrørende søknader eller behandling av pågående saker m.v. ber vi dere også sende en kopi av e-posten til post@kafjord.kommune.no
 
Politikk og fokusområder
Kommunens hovedmål:
 
"Kåfjord kommune skal være et livskraftig og levende lokalsamfunn som gir alle innbyggere trygghet for et godt livsløp som bygger på vår egen kultur og tradisjon".
 
 
Bytte IP-adresse i PDF-Expert
 
Siden serveren til eMøte har fått ny IP-adresse må alle bytte IP-adresse i PDF-Expert. Brukernavnet og passordet som er lagt inn i PDF-Expert trenger man ikke å gjøre noe med. Den nye IP-adressen er 185.39.201.141. Hvordan man endrer IP-adresse kan variere litt fra versjon til versjon.
 
 
Politiske styrer, råd og utvalg
Kommunen har følgende politiske styrer, råd og utvalg:
 
Leder: Ordfører Svein Oddvar Leiros, 9147 Birtavarre
Telefon: 957 93 799
​Leder: Ordfører Svein Oddvar Leiros, 9147 Birtavarre
 
​Leder: Ordfører Svein Oddvar Leiros, 9147 Birtavarre
 
​Leder: Ordfører Svein Oddvar Leiros, 9147 Birtavarre
 
​Leder: Idar Pedersen, 9146 Olderdalen
Telefon: 414 38 745
 
​Leder: Rita Solberg
Telefon: 452 01 014
 
Leder: Einar Eriksen 9147 Birtavarre
Telefon: 918 87 101
 
​Leder Djupvik Havn Karl idar Berg
Telefon: 959 02 980
 
​​Leder: Reidar Breivik
Telefon: 911 40265
 
​​Leder: Hermund Dalvik
Telefon: 413 00922
Leder: Runar Monsen
Gerd Steinnes Nilsen, Sekretær
Telefon: 77 71 92 52
Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk