Barn leker

Barnehagene i kommunen

 
Barnehageplass ved kommunens barnehager
Søknader, endringer, oppsigelser mv. av barnehageplass sendes skriftlig.
Det finnes flere måter å gjøre dette på:
Søknadsfrist for barnehageplass er 1. mars, men det gis mulighet for å søke plass ellers i året.
Dersom man har andre spørsmål angående barnehageplass kontaktes saksbehandler Ann Karin Pedersen v/ Servicekontoret.
 
Barnehagesatser pr. 01.04.2016
Barnehagesatser:
  50 %             Inntil 20 t.                   1.206,-
  80 %             Inntil 32 t.                   1.924,-
100 %              over 33 t.                   2.405,-
 
 
Barnehagesatsene økes med 2,6% og fastsettes slik fra 01.04.2018
Barnehagesatser:
  50 %             Inntil 20 t.                   1.234,-
  80 %             Inntil 32 t.                   1.989,-
100 %              over 33 t.                   2.468,-
 
Satsene for kost i barnehagene 01.04.2016
  50% plass kr. 154,- pr. måned
  80% plass kr. 246,- pr. måned
100% plass kr. 308,- pr. måned
 
Satsene for kost i barnehagene økes med 2,6% og  fastsettes slik fra 01.04.2018
  50% plass kr. 162,- pr. måned
  80% plass kr. 260,- pr. måned
100% plass kr. 324,- pr. måned
 
 
 
Kontaktinformasjon:
Saksbehandler Ann Karin Pedersen, Servicekontoret
Telefon: 77 71 92 06
 
Aktuelle lenker:
 
MyKid - Barnehagene.jpg
 
Barnehagefakta
om Gáivuotna Kåfjord kommune fra utdanningsdirektoratet finner du her:
Barnehagefakta_banner.png
 
 
Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk