UKM_logo

Velkommen til årets UKM arrangement/mønstring

Kåfjord og Skjervøy arrangerer også i år UKM sammen.

Program:
Fredag 9.mars
Opprigg av utstilling etc Alle bidrag til kunstutstillinga må være levert innen klokka 12 fredag

Lørdag 10.mars:
11:00-12:00: Prøver scene
12:00-cirka 14:30: Vernissage, scenekunstprogram, felles artighet og bespisning

Mobbeombudet

Mobbeombudet kommer til Kåfjord den 11. januar i 2018!

Mobbeombudet kommer til Kåfjord den 11. januar i 2018. Han er invitert til Kåfjord i forbindelse med at barnehagene og skolene i Kåfjord kommune er plukket ut til å være med i satsningen «Inkluderende barnehage- og skolemiljø». Alle som jobber med barn og unge i Kåfjord er invitert til å delta. Mobbeombudet skal holde et foredrag for lærere fra ca. 14.15-16.00.
Av praktiske årsaker inviterer vi alle lærere, barnevern, helsesøstre og barnehageansatte i kultursenteret i Olderdalen.

Deretter skal mobbeombudet holde to foredrag for foresatte, politikere, lag/foreninger og andre viktige gode hjelpere. Det første foredraget blir kl. 17.00-18.30 i Kultursenteret i Olderdalen og det andre foredraget blir kl. 19.30-21.00 på Senter for nordlige folk, Manndalen.
Vi håper at mange kan delta i arbeidet for et godt oppvekstmiljø i Kåfjord!

 

Julekort2

Slik sikrer du en fin julefeiring for barna ved samlivsbrudd

Omtrent halvparten av alle ekteskap ender med skilsmisse og julefeiringen kan være tøff for skilte foreldre. Uansett er julen barnas høytid, de voksnes behov må komme i andre rekke.

Bufetat ved familievernet har laget «Juleråd til skilte foreldre» om hvordan håndtere julefeiringen når dere har felles barn, men ikke bor sammen.  

Riebbangardi barne hage 10 år_400x419

Riebangárdi 10 år!

I dag er det 10 år siden Riebangárdi, den samiske avdelingen i Fossen barnehage, åpnet. I den anledning ble det feiret bursdag med ballonger, kaker, saft og bursdagssang for alle ungene i Fossen barnehage. Oppvekstlederen var invitert og hadde med seg gratulasjonshilsen fra ordføreren og Kåfjord kommune.

overgerp_no

Hva er voldtekt - Hva er besøksforbud - Hvordan melde overgrep

Overgrep.no

Overgrep.no er en ny ressursside som belyser spørsmål og svar mange lurer på i forbindelse med seksuelle overgrep. Målgruppen for siden er ofre for seksuelle overgrep og deres pårørende. Siden har også mye informasjon som er rettet mot ofre for vold i nære relasjoner.

Familieråd Therese Winther_400x533

Opplæring i Familieråd

I barneverntjenesten tenker vi at barn og unges familie og nettverk kan være en ressurs. Som et ledd i synliggjøringen av dette har vi gått i gang med opplæring i metoden Familieråd.

Informasjon

Informasjon om norovirusinfeksjon (omgangssyke) til publikum

Barn og unge er utsatt for infeksjoner og andre smittsomme sykdommer fordi de ofte befinner seg der mange personer er samlet.
Folkehelseinstituttet;
www.fhi.no , har utarbeidet faglige råd for smittevern i barnehager og skoler.

Flyktningetjenesten

Kåfjord kommune har hovedansvaret for introduksjonsprogrammet for flyktningene i samsvar med introduksjonsloven. Flyktningetjenesten er organisert under NAV som har kontor på rådhuset.

OlderdalensentrumtilbrukforalleFotoJKNFlyktningetjenesten hjelper flyktninger som har fått oppholdstillatelse i Norge og som er bosatt i kommunene. Vårt hovedansvar er å tilrettelegge for flyktningenes mottakelse, bosetting og tilpasning i samfunnet. Spesielt legger vi vekt på å veilede og hjelpe flyktninger de første årene de er bosatte i Kåfjord kommune.

Flyktningetjenesten har nært samarbeid med voksenopplæringen. Voksenopplæringen har hovedansvaret for å undervise flyktningene i språk og samfunnskunnskap, som hører til introduksjonsprogrammet. Språkøvelse språkarbeid er også en del av introduksjonsprogrammet. Flyktningetjenesten har også som jobb å kartlegge ferdigheter, mulige arbeidsplasser og oppfølging i arbeid.

Flyktningetjenestens mål er å fremme flyktningenes arbeidsmuligheter, opplæring og samfunnsliv, og mulighet til å klare seg selv økonomisk.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Inger Kristina Gaup
Flyktningkonsulent
7771 9255 / 941 69 204

inger.kristina.gaup@kafjord.kommune.no

Informasjon

Kåfjord kommune trenger besøkshjem

Kan du tenke deg å være besøkshjem for barn og unge en eller flere helger pr måned?

Baalsrudmasjen2017

Baalsrudmarsjen 2017

Jan Baalsrud minnemarsj er under omorganisering, og årets marsj er en utprøving av noen av etappene.

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk