Helsestasjon - Helsesøster i Kåfjord

Helsestasjonen befinner seg på Kåfjord Helsesenter i Birtavarre.
 
Helsetjenester
  • Barnekontroller med helsesøster, lege, fysio.
  • Vaksinsjoner i følge Barnevaksinasjonsprogrammet.
  • Syn- og hørselsundersøkelser.
  • Barnekontroller, tirsdager  og onsdager, hvorav tirsdager m/lege.
Utenom de faste helsestasjonsdager, kan avtaler gjøres ved behov/anledning. Det er viktig å avbestille timen om en er forhindret fra å møte. Ved akutt sykdom/utslett bør ikke barnet komme til helsestasjonen til avtalt tid, uten spesiell avtale på grunn av smittefare.
 
Vedr. skyss
Barn 0-12 år har gratis helsekontroll inkludert skyss, det vil si : ingen egenandel.
 
Kontaktinformasjon
Sentralbord Helsestasjon
Telefon: 479 72797
Besøksadresse: Kåfjorddalsveien 34, 9147 Birtavarre

Ansatte
Siv Vatne, Ledende helsesøster
Telefon: 479 71946
 
Mikaela Reinikainen, helsesøster
Telefon: 479 71947
 
Anna Lothe Lindeberg, ansvar for asylanter
Telefon: 479 71947
 
Britt Monsen, sekretær
Telefon: 479 72797
 
Vanja Logje, jordmor
Telefon: 479 71947
 
Jordmortjeneste og svangerskapskontroll
Jordmortjenesten er bygd opp under Sonjatun-modellen, og har kontordag i Kåfjord med jordmor onsdager.
Timebestilling kan gjøres hver dag ved å kontakte sentralbordet
Vanja Logje er jordmor i Kåfjord.
 
Skolehelsetjeneste
Helsesøster har trefftid ved skolene, det vil si at vi har ÅPEN dør for de som vil kan komme til en prat.
  • Olderdalen og Trollvik skole: torsdager
  • Manndalen skole: onsdager
I tillegg har vi vaksinering, se program om Barnevaksinasjonsprogrammet, helsesamtaler, undervisning, vekt/høyde måling ved skolene.
 
Helsestasjon for ungdom
Lavterskeltilbud for
  • Prevensjonsveiledning
  • Resepter
  • Klamydiatester
  • Samtaler
Reisevaksinering
Ved behov for vaksinering før utenlandsreiser/ferie.
Ta kontakt i god tid før avreise.
 
Asylanter
Helsesamtaler, blodprøver, tuberkulintesting, vaksinering og oppfølging.
 
Linker:
Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk