Fritidsklubb - Barne- og ungdomsklubb

Manndalen Fritidsklubb
 
Klubbleder: Kurt Solstad
Mobiltelefon: 990 19 737
 
Åpningstider Manndalen Fritidsklubb
Åpent HVER tirsdag i Manndalen. Torsdagene og fredagene blir byttet på mellom Birtavarre og Manndalen.
Klubben er åpen 2 kvelder pr.uke
Tirsdag og TORSDAG i PARTALLSUKER uker (2,4,6,8 osv)
Tirsdag og FREDAG i ODDETALLSUKER uker (1,3,5,7 osv)
 
Klokkeslett:
Tirsdagene/torsdagene
Juniorklubben:               16.00 - 18.00
Ungdomsklubben:         18.00 - 22.00
 
På fredager
Juniorklubben:               17.00 - 19.00
Ungdomsklubben:         19.00 - 24.00.
 

_______________________________________________________________________

 
Birtavarre Fritidsklubb
 
Klubbleder: Kurt Solstad
Mobiltelefon: 990 19 737
 
Åpningstider Birtavarre Fritidsklubb
Åpent HVER onsdag i Birtavarre. Torsdagene og fredagene blir byttet på som før.
Klubben er åpen 2 kvelder pr.uke
Onsdag og TORSDAG i ODDETALLSUKER uker (1,3,5,7 osv)
Onsdag og FREDAG i PARTALLSUKER uker (2,4,6,8 osv)
 
Klokkeslett:
onsdag/torsdager
Juniorklubben:        16.00 - 18.00
Ungdomsklubben:  18.00 -22.00
 
På fredager
Juniorklubben:       17.00 - 19.00
Ungdomsklubben: 19.00 -24.00


___________________________________________________________________________________

 

Åpningstider på Olderdalen Fritidsklubb

NB! For tiden ikke drift på grunn av manglende lokaler.

Klubbleder:
Mobiltelefon til klubben: 416 92 281
Klubben er åpen 2 kvelder pr.uke.
 
MANDAG
Juniorklubb: 17.00 - 19.00
Ungdomsklubb: 19.00 - 22.00
 
FREDAG
Juniorklubb: 17.30 - 20.00
Ungdomsklubb: 20.00 - 23.30
Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk