Informasjon

Pressemelding

BRANNVERNUKA - Åpen brannstasjon 23.09.17 - Tre av fire uten brannøvelser hjemme

Tre av fire familier har aldri hatt brannøvelse hjemme, ifølge en ny undersøkelse.
Brannsikkerhet i hjemmet er hovedtema når brannvesen over hele landet inviterer til Åpen brannstasjon under Brannvernuka lørdag 23. september.

I vårt distrikt er det Kåfjord brannvesen, Skjervøy brannvesen, Nordreisa brannvesen og Kvænangen brannvesen som står for gjennomføringen av arrangementet.
Her inviteres det til åpen dag på brannstasjonen i Kåfjord, Olderdalen, Skjervøy brannstasjon, ved Nordreisa kommunehus, Storslett og Brannstasjonen i Burfjord, Kvænangen. Lørdag 23.09.17 kl. 11-14.

Informasjon

BRANNVERNUKA - OLDERDALEN lørdag 23/9 kl.11.00-14.00.

Velkommen til åpen dag på brannstasjonen

I Brannvernuka kan du besøke en brannstasjon og se hvordan brannfolkene har det på jobb. Du får lære mer om brann og brannvern, delta i konkurranser, se på brannbilene og mye annet.
Dette blir lærerikt og spennende for alle!
Her kan du se hvilke åpne brannstasjoner du kan besøke i ditt nærområde:

http://www.brannvernuka.no/Apen-dag-pa-brannstasjonen/Fylkesoversikter/Apne-brannstasjoner-i-Troms

Informasjon

INFORMASJON ANGÅENDE MISFARGING AV KÅFJORDEN

I den senere tid har flere av innbyggerne i indre Kåfjord registrert uvanlig farge i sjøvannet i indre del av Kåfjorden. 

Det har vært lansert ulike tanker om hva årsaken kan være, eks undersjøisk ras forårsaket av fyllingene som er utført, grunnboringer på Svenhaugen, utslipp av kloakk, algeoppblomstring mm.

Portrett Gunn Andersen utenfor senter for nordlige folk

Se sak hos NRK

Beredskapsplan vil kreve store ressurser av kommunen

Et ras fra fjellet Gamanjunni i Kåfjord vil kunne skape en storflom. Nå skal kommunen i gang med analyser før de lager beredskapsplan. nrk.no

Logo - Nord-Troms Brannvesen

22 utrykninger til komfyrbranner


Fersk statistikk fra DSB viser at det var 22 utrykninger til komfyrbranner i Troms i 2016. Én enkel komfyrvakt kan løse problemet og redde hjemmet ditt fra å gå opp i røyk.
Logo - Nord-Troms Brannvesen

Ta kjøkkenpraten for bedre brannsikkerhet

Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann enn resten av befolkningen.
Lørdag 1. oktober er FNs eldredag. Det er en fin anledning til å snakke med dine eldre slektninger om brannsikkerhet.

Informasjon

Åpen dag på brannstasjonen i din kommune 24.09.16

Velkommen til åpen dag på brannstasjonen i din kommune. Lørdag 24/9 kl. 11.00 er det åpen dag på brannstasjonene: Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord (Olderdalen).

Logo - Nord-Troms Brannvesen

Ny lokal forskrift for feiing og tilsyn av fyringsanlegg for Nord- Troms Brannvesen

Ny lokal forskrift for feiing og tilsyn av fyringsanlegg for Nord- Troms Brannvesen (Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy).
Dette kan bety en endring for husstander i hvilke fyringsanlegg som skal feies. Dette er for å sikre best mulig tjeneste for alle kommunens innbyggere.
Se link til lokal forskrift for din kommune for nærmere informasjon.

 

 

Norsk Brannvernforening

Pressemelding 13.04.2016

Bålreglene er endret

Fra 1. januar i år gjelder endrede regler for bålbrenning.
Mellom 15. april og 15. september er det forbudt å gjøre opp ild nær skog og i all annen utmark uten tillatelse fra kommunen.  
Brannsjefen

Informasjon fra brannsjefen

Brannvernsamarbeidet jobber for et trygt og godt samfunn for regionen Nord-Troms.

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk