Print

VALG 2017

Stemmelokalenes åpningstid søndag 10/9 og mandag 11/9 2017

Stemmelokalene i Djupvik, Olderdalen, Birtavarre og Manndalen har følgende åpningstider: Søndag kl.16.00-20.00 - Mandag kl.10.00-13.00 og 16.00-20.00.

Print

INFORMASJON

FORHÅNDSSTEMMING

Søndag 10. og mandag 11. september er det Stortings- og Sametingsvalg.
Du kan forhåndsstemme på servicekontoret i Olderdalen mandag-fredag kl.09.00-15.00, og lørdag 2.september kl.10.00-14.00.

På Kåfjord Helsesenter kan du stemme onsdag 6.september kl.16.00-18.00.
Det er åpent for alle som ønsker å stemme på disse tidspunktene.

Husk legitimasjon!

Valgstyret i Gáivuotna Kåfjord
 

Print

FRIST ONSDAG 6.SEPTEMBER KL.12.00.

STEMME HJEMME/AMBULERENDE STEMMING?

STORTINGS - OG SAMETINGSVALGET 2017
Mandag 11. september (og søndag 10. september) er det stortingsvalg og sametingsvalg.
Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte på valglokalet eller forhåndstemmelokalet, kan du søke om å få avgi stemme hjemme eller der du oppholder deg.
Det er ikke nødvendig å søke hvis du
oppholder deg på en institusjon der det arrangeres forhåndsstemmegivning.
I henvendelsen må du oppgi fullt navn, fødselsdato og -år, samt hvilken adresse du befinner deg på den siste uka før valget.
Du må også oppgi et
telefonnummer som vi kan nå deg på. Ta kontakt med din kommune hvis du har spørsmål eller ønsker hjelp til å søke om å få stemme hjemme.

Søknad sendes: Valgstyret i Kåfjord, Pb 74, 9148 Olderdalen e-post post@kafjord.kommune.no, telefon 777 19 200
Se kunngjøring
norsk og samisk

Print

STÅR DU I MANNTALLET?

For å kunne stemme ved høstens valg til Stortinget må du stå i manntallet.
Du kan undersøke om du står i manntallet for stortingsvalget i kommunen der du bor, når det blir lagt ut til ettersyn på de stedene som er oppgitt i denne annonsen.
Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra.
Da kan du enten forhåndsstemme, eller avgi
stemme på valgdagen i kommunen der du er manntallsført.

Se kunngjøring norsk og samisk

Print

FORHÅNDSSTEMMEGIVNINGEN STARTER 10.AUGUST

Mandag 11. september (noen steder også søndag 10. september) er det stortingsvalg og sametingsvalg.
Hvis du ønsker det, kan du stemme på forhånd. Du kan forhåndsstemme i den kommunen du selv ønsker.
Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du er innført i manntallet, må du gjøre dette så tidlig at stemmen din kan nå fram til rett kommune innen 12. september kl. 17.00.
Se kunngjøring norsk og samisk

Print

Tidligstemmegivning fram til 9.august

Velgere som ønsker å stemme i perioden 1. juli til 9. august kan henvende seg til kommunen og avtale tid for å stemme.
Henvendelsen kan skje til hvilken
som helst kommune i Norge.
Husk å ta med gyldig legitimasjon med bilde når
du skal avgi stemme.

Se kunngjøring Bokmål og kunngjøring Samisk

 

Valg logo

Valgdagen for Stortings- og Sametingsvalget er fastsatt til mandag 11.september 2017

I statsråd 22. april 2016 er valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget 2017 fastsatt til mandag 11. september 2017.
Kommunestyret har bestemt at det holdes i tillegg valg på søndag 10.september 2017.

 

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk