ORIENTERING OM FEIERTJENESTEN OG FEIING.

Informasjon

Kåfjord kommune har inngått samarbeidsavtale med Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy når det gjelder feiertjenesten.

Det er til sammen 3 hele feierstillinger som skal ivareta kommunene.

I den forbindelse er alle husstander i Kåfjord lagt inn i feiertjenesten.

Kontaktinformasjon

Nils-Arnold Nilsen, Brannsjef IKS

Telefon: +47 960 97 750 / 77 71 94 95

E-post: nils.nilsen@kvanangen.kommune.no

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk