Informasjon

Virksomheter i Kåfjord - søknad om tilskudd til å ha skoleungdom i jobb

Kåfjord kommune vil også i år forsøke å utplassere noen skoleungdommer i sommerjobb hos virksomheter i Kåfjord.
Virksomheter og lag/foreninger kan få et kommunalt tilskudd på kr.5000,- for å ha skoleungdommen i arbeid i minimum 3 uker i 100% stilling.
Skoleungdommene tas ut blant søkerne til kommunale sommerjobber, som er kunngjort tidligere.

Interesserte bes henvende seg til Kåfjord kommune postmottak@kafjord.kommune.no v/Greta Larsen, (tlf 777 19 201), snarest og senest innen onsdag 24.05.17.

Informasjon

Ut i NORD frister med 92 turer høyt og lavt i Nord-Troms

92 vakre turer i Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy. Det er årets Ut i NORD. Åtte flere turer sammenlignet med fjoråret. 

http://www.utinord.no/index.php?page_id=202394

info_60x58

Fra www.forbrukerradet.no

Kommunetesten - Kåfjord kommune nr.3 i Troms

Kåfjord kommune er nr.3  i Troms fylke og nr.103 Nasjonalt, i Forbrukerrådets Kommunetest for 2013.

Valg logo

Valgstyret i Gaivuona suohkan Kåfjord kommune

Forhåndsstemmegivning

Her kan du forhåndsstemme alle hverdager mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 fra 12. august og til og med 6. september 2013:
• Servicekontoret, Rådhuset Olderdalen
Dessuten blir det mottak av forhåndsstemmer på:
• Servicekontoret, lørdag 31. august mellom kl. 10.00. og kl. 14.00.
• Kåfjord Helsesenter, sykehjemmet, Birtavarre, tirsdag 3. september fra kl.16.00 til kl. 18.00.

info_70x68

Samle dine brukte frimerker til TUBFRIM

Vi har mottatt innsamlingskasse fra TUBFRIM, slik at alle som ønsker det, kan legge sine oppsamlede frimerker her. Kassen står utenfor luka til Servicekontoret. Kommunen sørger for å sende frimerkene videre. Inntektene fra frimerkene går til et godt formål!
kronestykke_tn_tn

Kommunale avgifter og gebyrer fra 01.01.2011

Kommunestyret vedtok i møtet den 21.12.10 i forbindelse med budsjettbehandlinga nye satser for avgifter og gebyrer.Noen av disse ble reviderte i møte den 28.03.11, sak 7/11. De reviderte satseen er nå lagt inn.

Gebyrer etter matrikkelloven 2011

Oversikt over gebyrene finner du her.
Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk