Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Offentlig journal

Offentlighetsprinsippet er grunnleggende for Kåfjord kommunes virksomhet, og gir rett til innsyn i kommunens saksdokumenter.
Kåfjord kommune praktiserer åpenhet og publiserer offentlig postjournal på internett.

Innsynsretten i kommunens dokumenter er fastsatt i Offentlighetsloven, og Justisdepartementets har utarbeidet en veileder til offentlighetsloven som du finner her: Rettleder til Offentlighetsloven

Hvordan finne post sendt til og fra Kåfjord kommune
Vi legger ut offentlig journal (postlister) med oversikt over inngående og utgående brev. Det kommer i offentlig journal, innen neste arbeidsdag etter at de er registrert. 
I postlisten vil du finne informasjon om: dokumentets tittel, avsender og mottaker, dokumentets dato og hvilken sak dokumentene er knyttet til.

For bestilling av dokumenter, klikk "søk om innsyn i dokument", eller ta kontakt med Servicekontoret på 77 71 92 00 eller send mail til postmottak@kafjord.kommune.no.
Oppgi da tittel og saksnummer.

Søk i journal
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
19/6165-48
Dato: 23.08.2019 - Avsender: Tor Jonny Lundvoll
19/6164-75
Dato: 23.08.2019 - Avsender: Barnevernstjenesten Kåfjord kommune
19/6163-74
Dato: 23.08.2019 - Avsender: Barnevernstjenesten Kåfjord kommune
19/6161-150
Dato: 23.08.2019 - Avsender: Helse- og omsorgsdepartementet
19/6160-73
Dato: 23.08.2019 - Avsender: Barnevernstjenesten Kåfjord kommune
19/6159-8
Dato: 23.08.2019 - Avsender: Carl Rene Ulvestad
19/6158-12
Dato: 23.08.2019 - Avsender: *****
19/6157-32
Dato: 23.08.2019 - Mottaker: Caroline Solum
19/6156-40
Dato: 23.08.2019 - Avsender: *****
19/6155-16
Dato: 23.08.2019 - Mottaker: *****
19/6154-47
Dato: 23.08.2019 - Avsender: Manndalen Maskin as
19/6153-16
Dato: 23.08.2019 - Avsender: Troms fylkeskommune
19/6151-154
Dato: 23.08.2019 - Avsender: Justis- og beredskapsdepartementet
19/6150-13
Dato: 23.08.2019 - Mottaker: Kåfjord kommune Elisabeth Gulbrandsen
19/6149-12
Dato: 23.08.2019 - Mottaker: Kåfjord kommune Elisabeth Gulbrandsen
19/6148-129
Dato: 23.08.2019 - Avsender: Multiconsult -
19/6147-128
Dato: 23.08.2019 - Mottaker: Steinar Høgtun
19/6146-127
Dato: 23.08.2019 - Avsender: Steinar Høgtun
19/6144-7
Dato: 23.08.2019 - Mottaker: Saksbehandler Inger Åsli
19/6143-125
Dato: 23.08.2019 - Mottaker: Kåfjord kommune Elisabeth Gulbrandsen
19/6142-6
Dato: 23.08.2019 - Avsender: Samediggi/Sametinget
19/6140-26
Dato: 23.08.2019 - Mottaker: Caroline Solum
19/6139-64
Dato: 23.08.2019 - Mottaker: Fredrik Johnsen
19/6021-6
Dato: 23.08.2019 - Mottaker: Partiene
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk