tbaidi valmmas_56x100

Frist for opptak ved UIT Norges arktiske universitet: 1.desember

Foreløpig informasjon - Foreldrestøtte - Innføringskurs i samisk

I forbindelse med Innføringskurset i samisk (SAM 1031) vil vi informere om Kåfjord kommunes støtteordning til foreldre/foresatte til barn med samisk i barnehage og i grunnskolen.

Velkomstbrosjyre 2013

Omdømmeprosjektet i Nord-Troms

Velkommen til Kåfjord

Kåfjord kommune har laget velkomstfolder for nye innbyggere.

Torsdag 6. juni skal det avholdes arrangement i Kåfjord

Baaski - uka i Nord-Troms 2013

Arrangementet starter kl 18.00 på Kultursenteret. Inngang kr 30,- for voksne.  Alle hjertelig velkommen!

info_60x58

Frist for merknader: 01.06.13.

Kunngjøring av forskriftsendring

Under forutsetning av Kåfjord kommunestyres godkjenning gjøres følgende endring av FOR 2005-06-27 nr 1817 : Forskrift om elgforvaltning, Gàivuona suohkan- Kåfjord kommune

i møte_90x54

Kåfjord næringsforum og Kåfjord kommune inviterer næringsdrivende i Kåfjord til

Kurs i Sellihca godkjenning

Kurset er en direkte oppfølging av næringsseminaret som Kåfjord næringsforum arrangsjerte i Manndalen på Senter for nordlige folk den 11. april 2013. På dette seminaret var Statens vegvesen v/prosjektleder Gudmund Løvli, Statnett med prosjektleder Jacob Grønn og fylkesråd for næring Willy Ørnebakk. Seminaret hadde sitt hovedfokus på utbyggingsplanene til Statnett (420 kv kraftlinje) og Statens vegvesen sitt tunellprosjekt.

Bilde

Husk å søke. Fristen er 15. mai.

Tilskudd til friluftsliv

Troms Fylke lyser ut midler til fysisk tilrettelegging for friluftsliv. Det er to ulike ordninger. Begge har søknadsfrist 15. mai!

Oppslag

Ny plan for idrett og fysisk aktivitet

Oppstart av planarbeid

I medhold av plan og bygningslovens § 11-12 varsles det om oppstart av Revidering for plan for idrett og fysisk aktivitet for Kåfjord kommune. Planen er en del plan av Kommunedelplanen, og hovedrevideringen foretas hvert 4. år.

Vi deltar også i år

Earth Hour

Earth Hour er en enkel idé som raskt utviklet seg til å bli et globalt fenomen. Flere hundre millioner mennesker slukker lyset én time samme kveld, som et globalt og visuelt uttrykk for folks vilje og evne til å stå sammen mot klimaendringene.
nordnesodden2_100x61

Frist for å sende inn forslag: 26.februar

Norges mest attraktive sted

Norges beste plass.... Om du bor der må du lese dette, og kaste deg på facebook-kampanjen der du kan levere inn forslag på kandidater.
Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk