Grenevevingas terminologi

Kåfjordsamisk

Her har vi samlet samiske ord som brukes i forbindelse med greneveving. Kjellaug Isaksen har tegnet.
 ratnu liten

stainnarbanit

 

 

 

 

 

 

 

Ord om selve grena

 

grene

rátnu

grene i sterke farger

hearvarátnu

botnfelt på grene

vuođđu, bállu f.eks. vilgesbállu

bred stripe øverst og nederst

listu

mønsterfelt i grena

dáidni, stáhpi

mønsterstripe nederst på grena

loahpageahči

mønsterbord med farget garn

hearvastáhpi

kjettingsbord

kihtegat

kjerringtannbord

stáidnárbánit

musetannbord

sáhpánbánit

Mønsterbordene i grena er skjeve

Rátnu skielgá.

grenas jarekant

ránuholbi

jarekanten øverst, vevd på grindvev

várfebáddi, várfi

dusk i enden av várfi

várfediehppi

suohppunm navn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ratnost m navn  400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS! Noen av de samiske bokstavene er ikke riktige på tegningene.

rennstol

suohppunmuorat

renningspinne

suohppunsoabbi

grindvev

niikun

grenevevstol

rátnostuolet, rátnomuorat

renningsstein

rátnogeađgi

hovle

ávil (ávilat)

hovlestav

ávildanmuorra, ávilmuorra

hovletre

ávilsoabbi, niisasoabbi

hovlestavpinne

azzil azzilat

skillstokk

gierrinmuorra, gierrinsoabbi

visst antall tråder knyttet rundt hver stein 

básmi, fiehtti

grenevevens sidestøtte

beallji, caggi

bom

bumma, rivja

vripinne på bommen

rivjanávli, rivjasoabbi

viksamuorra

uddu

viksamuorra                      uddu

Garn og tråd i veven

 

hovedgarnet i grena

vuođđoláigi

garn som várfi veves av

várfeláigi

innslag i vev

gođa gođđaga

dokke med innslagsgarn

uddu (uttut)

renning

čuočča (čuožžamat)

renningsnøste

čuoččanođđu

hovletråd

ávildanárpu

fingerheklet skilltråd under skillstokken

gierrinárpu

hemper hvor skillstokken henger

gierrinbáddi

tråd til å sy várfi til bommen

rátnogoarrunárpu, rivjaárpu

renningsbiter etter vevinga 

časkkáhagat, niertuhagat

kort garnbit

láigebinná

innslagsgarn i mønsterfelt

dáidneláigi, stáhpeláigi

Verb

 

å renne veven

suohpput

å rulle på bommen

rivjet bajás

å hovle

ávildit

å dele renninga i to (annenhver)

čuoldit

å greie renningstrådene med fingrene

gálgat mohkiid

å flette tråd over renninga overfor steinene

gierrit

å lage dokke

uddet

å nøste

nođđudit

å favne ut renningstråden

sallut

å ta grena løs fra bommen

čoavdit ránu

å skjære av renninga

čuohppat gaskat

å ta ned veven

neidit ránu

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk