Kruset Ut i NORD 2016

Venter du på kruset for Ut i NORD 2016? Nå er de endelig kommet.

I ettermiddag skal Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni få levert krusene, ber om at krusene betales i nettbutikk (se informasjon under), ta bilde, utskrift eller videresend bekreftelse på betaling til sentralbord@kafjord.kommune.no 
Gjelder de som har bestilt:  Gå inn på vår nettside www.utinord.no - velg menyen NETTBUTIKK.
Hent kruset på rådhuset i din kommune (Burfjord, Storslett, Skjervøy og Olderdalen).
Bestillinger utenfor Nord-Troms sendes mot tillegg for porto.

Informasjon
Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk