Samiske stedsnavn i Kåfjord kommune, selges på biblioteket i Olderdalen

Biblioteket informerer:

WP_20170324_003
WP_20170324_005
WP_20170324_006
WP_20170324_007

Nyutgivelse av samiske stedsnavnmaterialet innsamlet av Erik Schytte Blix og bearbeidet av Torleif Lyngstad, er nå til salgs på Kåfjord bibliotek.

Erik Schytte Blix var prest i Kåfjord fra 1951 til 1956. Han brukte en stor del av sin fritid på å samle inn samiske stedsnavn i kommunen.

Listene er trykket i 2 bind - alfabetiske lister (sortert for hver bygd) og usorterte lister.

Pris: 300,- for begge bindene. (begrenset opplag)

Kontaktinformasjon til Kåfjord bibliotek:

E-post: bibliotek@kafjord.kommune.no

Telefon: 777 19 385

Besøksadresse: Odins veg 4, 9146 Olderdalen

Postadresse: postboks 93, 9148 Olderdalen

 

Erik Schytte Blix čoaggin sámi báikenammalisttut leat ođđasis almmuhuvvon ja vuovdimassii Gáivuona girjerájus. Torleif Lyngstad válmmastii daid listtuid.  

Erik Schytte Blix lei Gáivuona suohkanbáhppa jagi 1951 rájis jagi 1956 rádjai. Stuora oasi iežas friddja-áiggis son jođii miehtá Gáivuona suohkana ja čokkii sámi báikenamaid.

Listtuin leat dahkkojuvvo 2 girjji – nuppis leat alfabehtalaš listtut (rátkojuvvon giliid mielde) ja nuppis fas rátkkekeahtes listtut.

Haddi: 300,- goappašiid girjjiid ovddas. (prentejuvvon girjelohku ii leat stuoris)

Gáivuona girjerádjui aktavuođa váldima dieđut:

E-poasta: bibliotek@kafjord.kommune.no

Telefovdna: 777 19 385

Fitnanadreassa: Odins veg 4, 9146 Dálusvággi

Poastačujuhus: poastastboks 93, 9148 Dálusvággi

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk