Utlysning av midler - samiske språktiltak

Frist: 28.3.2018

Lag, foreninger og andre i Kåfjord kan søke om støtte til følgende:

  • Merutgifter som påløper for at et lokalt tiltak eller arrangement også skal være på samisk
  • Tiltak som er med på å fremme forståelsen for og bruk av samisk i Kåfjord kommune

Flere opplysningar: Inger M. Åsli,  tlf. 77 71 92 32 eller inger.marie.asli@kafjord.kommune.no

Søknad sendes: Kåfjord kommune, PB 74, 9148 Olderdalen eller postmottak@kafjord.kommunne.no

koftesving_300x166
Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk