Markering av Samefolkets dag - 6.februar

Kl.10.00. Flaggheising på Olderdalen skole. Rådmannen deltar.

Kl..10.00. Flaggheising på Senter for Nordlige folk. Ordfører deltar.

Olderdalen og Manndalen barne- og ungdomsskole har markering på sine skoler.

Barnehagene i Olderdalen, Birtavarre og Manndalen har markering i egne barnehager.

Bibliotek- og kulturbussen får besøk av de samiske dukkene Elle og Ándá og deres to foreldre, Tone Elvebakk og Janne Olsby fra Várdobáiki samiske senter.  De besøker Birtavarre barnehage hvor også 1. og 2. klassingene fra Indre Kåfjord b/u skole deltar, samt Olderdalen barnehage og 1. og 2. klassingene fra Olderdalen skole får besøk.

Kåfjord helsesenter markerer dagen med flaggheising, felles middag og kulturinnslag..

Kl.11.00-12.00. Markering i kantina på rådhuset. Alle er velkommen.

  • Tale for dagen

  • Kulturinnslag ved Kulturskolen

  • Kaffe og kake

Fra Kl.15.00. Markering på Senter for Nordlige folk. Se programmet her:

http://www.senterfornordligefolk.no/samefolkets-dag.6079692-146031.html

 

sameflagg
Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk