Suohkan leat álgá dál geavahit KS SvarUT, ja hástala dál buot ássiide geavahišgoahtit Digitála Poastakássa

DIEĐÁHUS

Suohkan leat dál álgán geavahit KS SvarUT, ja dá mearkkaša ahte mii sáddet digitála sáddehusa fitnodagaide ja priváhta olbmuide e-poastta sajis.

Jus soames lea biehttalan sáddemis alcces digitála poastta, sidjiide sáddejuvvojit dábálaš poasta.     

Mii ávžžuha buohkaid geavahišgoahtit digitála poastakássa, dás gávnnat lasi dieđuid: https://www.norge.no/nb/velg-digital-postkasse

Med en digital postkasse får du en sikker løsning for å motta og oppbevare viktig post digitalt, slik som brev med vedtak, helseopplysninger eller annen sensitiv informasjon.
Det offentlige kan ikke bruke vanlig e-post til å sende slik informasjon.
Det offentlige ønsker at flest mulig oppretter en digital postkasse hos e-Boks eller Postens Digipost.

Informasjon
Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk