Lassánan gilvalanvuoibmi ja gánnáhahttivuohta

Davvi-Romssa luohkanguovddáš ovttas Halti Næringshage leaba bovdemin gursii mas leat fokusa: Lassánan gilvalanvuoibmi ja gánnáhahttivuohta.

m/ Finn Steinar Heimly, Handelshøyskolen UiT.

Gaskavahkku njukčamánu 14. b. Halti.

Informasjon

Dette blir en kombinasjon av kurs på kvelden og mulighet for bedriftsspesifikke gjennomganger tidligere på dagen (kl. 10–15) eller i etterkant pr. epost eller telefon.

Kurset som starter kl. 17:00 og varer til 20:00 (evt. frem mot 21:00 hvis behov) har disse temaene:

  1. Årsregnskapet er bedriftens årlige rapportering av resultatregnskap, balanse, noter og styrets beretning. Målet med denne gjennomgangen er at deltakerne skal forstå årsregnskapet og hva det kan fortelle om bedriftens stilling og utvikling.

 

  1. Målsettinger for bedriftens utvikling – har til hensikt at deltakerne skal se verdien av at virksomheten drives etter en konkret mål knyttet til konkurranseevne og lønnsomhet, via:

 

  • Salgsinntektene – med fokus på økt lønnsomhet og økt omfang i salget
  • Varekostnadene – med fokus på reduksjon av varekostnadene og varelageret
  • Personalkostnader – med fokus på produktivitet
  • Øvrige driftskostnader – med fokus på mer kostnadseffektiv drift
  • Utestående fordringer – med fokus på reduserte utestående fordringer

Klikk her for mer informasjon og påmelding.

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk