Høytalerikon. Få artikkelen opplest. Lytt til teksten
Illustrasjonsbilde informasjon

Illustrasjonsbilde informasjon

Informasjon om oppfylling av gravsteder.

Kåfjord Menighetskontor ved kirkevergen og Kåfjord kommune ved driftsledelsen har i dag hatt møte mht oppfylling av gravsteder på grunn av den uholdbare situasjonen som har oppstått. Kåfjord komune tar inntil videre over ansvaret for dette fra menighetskontoret. Kåfjord Vekst er engasjert til å fylle opp på gravsteder, og arbeidet vil igangsettes snarest. 

Skjema

Publisert | Oppdatert 30. juni 2021