Høyttalerikon. Få artikkelen opplest. Lytt til teksten
Foto illustrasjon penger

Foto illustrasjon penger

INFORMASJON - SKATTEOPPKREVEROPPGAVENE FLYTTES TIL SKATTEETATEN FRA 01.11.2020

Skatteoppkreveroppgavene flytter til skatteetaten fra 01.11.2020

Se mer info: https://www.skatteetaten.no/kontakt/kontor/skatteoppkrever/

 

Skjema

Publisert | Oppdatert 25. mars 2021