Høytalerikon. Få artikkelen opplest. Lytt til teksten

Informasjon til lag og organisasjoner

  • I 2021 skal Lotteri- og stiftelsestilsynet fordele 1,8 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner.

I tillegg kan frivillige lag og organisasjoner søke om tilskudd for arrangement eller aktiviteter som er påvirka av covid-19 pandemien. 

Søknadsfrist: 1. september 2021

Les mer her 

Illustrasjonsbilde informasjon
Illustrasjonsbilde informasjon

Skjema

Publisert | Oppdatert 17. juni 2021