Invitasjon til informasjons og innspillsmøte.

Sak: Planprogram - og oppstart av arbeidet med Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og Friluftsliv. Kåfjord kommune har vedtatt et foreløpig planprogram for Idrett, fysisk aktivitet og Friluftsliv

Bilde

Det inviteres til et informasjons- og innspillsmøte med aktuelle lag/foreninger/andre, og som ønsker å delta i prosessen fram mot en ferdig plan våren 2018. 

Møtet vil bli avholdt på rådhuset, kantina, torsdag 19. oktober kl. 18.00 – 20.00.

Enkel servering.

Alle hjertelig velkommen.

 

Med hilsen Kåfjord kommune, drift- og utvikling

 

 

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk