Formålet med stipendet er å stimulere elever i den videregående skole til å velge samisk som førstespråk- eller andrespråk, samisk som fremmedspråk, programfag eller fellesfag i sin fagkrets.

Vilkår:

  • er hel- eller deltidselev ved et lærested godkjent for støtte i Statens lånekasse for utdanning

  • får opplæring i samisk med eget undervisningspersonell på skolen eller alternativ form for opplæring

  • er folkeregistrert i Kåfjord kommune.

Tildeling av stipend skjer på grunnlag av søknad. Lærestedet må bekrefte at søkeren er elev ved lærerstedet, samt at søker har samisk i fagkretsen. Støttebeløpet avhenger av antall søknader, men øvre beløpsgrense er kr. 3 000 pr undervisningsår pr elev.

Søknadsskjema

Retningslinjer