Informasjon

Oppdaterte treningstider pr. oktober 2017

Endring på MUIL Taek won-do, som trener i sosialrom, og ikke i hall.

Åpne treningstider

Informasjon

Kåfjordhallen stengt 20. og 21.November

Kåfjordhallen er stengt hele dagen på mandag 20. og tirsdag 21.november d.å. for alle brukere.
Dette på grunn av ekstra renhold i Idrettshallen.

Informasjon

Tildelte treningstider på Kåfjordhallen i Olderdalen

Tildelte treningstider på Kåfjordhallen i Olderdalen, idrettslagene koordinerer sine treningstider i forhold til det som de allerede var blitt tildelt i vår.
Treningstiden er gjeldende fra i dag, med noen endringer.

Åpne treningstider

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk