Informasjon

Tildelte treningstider på Kåfjordhallen i Olderdalen

Tildelte treningstider på Kåfjordhallen i Olderdalen, idrettslagene koordinerer sine treningstider i forhold til det som de allerede var blitt tildelt i vår.
Treningstiden er gjeldende fra i dag, med noen endringer.

Åpne treningstider

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk