Arbeiderpartiets liste

Medlem

Bosted

Vara

Bosted

1. Britt-M. Pedersen

Trollvik

1. Liv G. Hestdal

Djupvik

2. Bjørn Inge Mo

Samuelsberg

2. Gerd S. S. Nilsen

Olderdalen

3. Lisa Katrine Mo

Samuelsberg

3. Anette S. L.Seppala

Nordmannvik

4. Bernt Eirik I. Lyngstad

Samuelsberg

4. Reidar Ø. P. Breivik

Olderdalen

5. Marian M. Myrseth

Olderdalen

5. Tone-Mette Johansen

Olderdalen

 

 

6. Stian Bakkevoll

Birtavarre

 

 

7. Hermund Dalvik

Samuelsberg

 

 

8. Levin Mikkelsen

Birtavarre

Fremskrittspartiets liste

1. Aud Marthinsen

Olderdalen

1. Terje Lilleberg

Birtavarre

 

 

2. Kent-Arne Marthinsen

Olderdalen

 

 

3. Liv Vigdis Solvang

Samuelsberg

 

 

4. Harry Nilsen

Olderdalen

Høyres liste

1. Jens-Aleksander Butter Simonsen

Djupvik

1. Jens Ivar Simonsen

Djupvik

2.  Asgeir F. Langberg

Birtavarre

2. Frans Prøvlien

Samuelsberg

 

 

3. Torleif Larsen

Trollvik

 

 

4. Marita Hestdal

Djupvik

 

 

5. Johnny Larsen

Birtavarre

Kristelig Folkepartis liste

1. Einar Eriksen

Birtavarre

1. Venche K. Fagerli

Birtavarre

2. Magne E. Monsen

Birtavarre

2. Eldbjørg H. Nilsen

Samuelsberg

 

 

3. Odd Harald Fagerli

Birtavarre

 

 

4. Olaug A. Rønsen

Djupvik

 

 

5. Terje O. Bakkehaug

Olderdalen

Manndalen, Skardalen og Nordnes bygdeliste

1. Ludvig Rognli

Samuelsberg

1. Bjørn H. Seljeskog

Samuelsberg

2. Even Steinlien

Samuelsberg

2.Tania Lopez

Samuelsberg

 

 

3. Stine Bjerke Solstad

Samuelsberg

 

 

4. Kine Benedicte Solberg

Samuelsberg

 

 

5. Halvard Oppervoll

Samuelsberg

Miljøpartiet De Grønne

1. Tor Mikalsen

Olderdalen

1. Lars N. Nilsen Marakat

Samuelsberg

 

 

2. Isabell Taknes

Samuelsberg

 

 

3. Kine A. Brustrøm

Samuelsberg

 

 

4. Gunter Scholz

Samuelsberg

Senterpartiets liste

1. Svein Oddvar Leiros

Birtavarre

1. Trond Are Pedersen

Birtavarre

2. Eva Torill Skogstad

Olderdalen

2. Idar M. Pedersen

Olderdalen

3. Rita Solberg

Langnes

3. Birger Olsen

Birtavarre

4. Hanne Gundersen

Birtavarre

4. Karl Idar Berg

Djupvik

 

 

5. Ole Markus E. Leiros

Birtavarre

(Carina E. Isaksen - fritak til aug 2019)

 

6. Liv K. Mæsel Rundberg

Langnes

 

 

7. Marita Jensen

Djupvik

Representant fra ungdomsrådet

1. Oliver Løvli Trollvik 1. Jimmy Blomli Birtavarre