Kulturskolen

Vi har ledige plasser i kulturskolen. Meld dere på!

Ledige plasser i Kulturskolen

Piano – Manndalen (tirsdag, 16.45-17.15)

Kunstverksted 1-4.klasse Manndalen (mandag, 13.45-15.45)

Kunstverksted 5-10.klasse Olderdalen (torsdag, 16.00-18.00)

Teatergruppe Manndalen (onsdag, 13.45-14.00)

Barnekor Olderdalen (mandag, 16.00)

*Det kan bli endringer i tidspunktene. Dagene er fast.

Kåfjord kulturskole

Kåfjord kulturskole ble etablert i 1979, den gang som Kåfjord musikkskole.
Musikkskolen utvidet etterhvert virksomheten med både kunstverksted i 1994 og fotografisk verksted i 1997.
Kulturskolen har som mål å gi meningsfylte tilbud til kommunens innbyggere. Vi legger særlig vekt på å skape arenaer for mennesker med behov for spesielt tilrettelagt undervisning. Kulturskolen er en sentral kulturinstitusjon- og ressurssenter i kommunen og fungerer som brobygger mellom generasjoner, bygder og ulike kulturelle tradisjoner.
Kulturskolen er også ute ved kommunens barnehager i form av musikkbarnehage.
 
Tilbud: Kåfjord kulturskole er under omorganisering. Vi gir opplæring i musikk, teater og andre kunstuttrykk. I begynnelse av 2017 vil vi kunne annonsere hvilke opplæringstilbud vi gir etter omorganiseringa.  
 
Kontaktinformasjon
Konstituert rektor
Knut Skomedal
Telefon. 77 71 92 34
 
Etatsleder oppvekst
Elisabeth Gulbrandsen
Telefon. 77 71 92 19
E-post: elisabeth.gulbrandsen@kafjord.kommune.no
 
Besøksadresse
Kåfjord Kulturskole
Skoleveien 4
9146 Olderdalen
Postadresse
Kåfjord kulturskole
Postboks 74
9148 Olderdalen
Fakturaadresse
Kåfjord kommune
Postboks 74
9148 Olderdalen
Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk