Kunngjøring - vedtak på skrivemåten av Nordnestunellen og Manndalsbrua, samt stedsnavn i tilknytning til disse

Statens kartverk har gjort vedtak om skrivemåten for 34 stedsnavn i Kåfjord kommune. Navnene omfatter norsk, samisk og kvensk skrivemåte på Nordnestunnelen og Manndalsbrua, samt stedsnavn i tilknytning til disse.

NY BRU MANNDALSELVA_203x203

Etter § 10 i  lov om stadnavn har lokale organisasjoner med tilknytning til de vedtatte navnene klagerett. Klageretten gjelder også for andre offentlige organ og virksomheter som skal bruke det aktuelle navnet i tjenesten. Klageretten gjelder for vedtaket om skrivemåten av navnet.

Begrunnede klager skal stiles til Klagenemda for stedsnavnsaker og sendes til Statens Kartverk, PB 600 Sentrum, 3507 Hønefoss eller post@kartverket.no med kopi til Kåfjord kommune, PB 74, 9148 Olderdalen eller post@kafjord.kommune.no innen 12.6.2018. Begrunnelsen må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder

Spørsmål kan rettes til Inger M. Åsli på tlf. 77 71 92 32 eller inger.marie.asli@kafjord.kommune.no

Liste over stedsnavn vedtatt hos Statens Kartverk

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk