Politikk

Møteplan for 2017, vedtatt i møte 08.12.16.

Nå er møteplanen for 2017 delt, som ble vedtatt i kommunestyret 08.12.16.

Se Møteplan 2017 norsk

Se Møteplan 2017 samisk

 

Politikk

Formannskapsmøtet med næring, evt adm. utvalg, er flyttet fra 12/9 til 13/9

Formannskapsmøtet med næring, evt adm. utvalg, er flyttet fra mandag 12/9 til tirsdag 13/9.

Politikk

Oppdatert møteplan pr. 23.10.17

Nå er møteplanen oppdatert pr. 23.10.17

Møteplan norsk

Møteplan samisk

Politikk

Felles kommunestyremøte – kommunereformen

Tid: Onsdag 30.3.16 fra kl.10.00.Sted: Halti Kulturscene, Storslett
Utredning av kommuensammenslåing PWC - delt 29.03.16.

Sakspapirer

Offentlig ettersyn - Budsjett 2016 og Økonomiplan 2017-2019

I h.h.t. kommunelovens §§ 44 og 45 er Kåfjord formannskaps budsjettforslag for 2016 og økonomiplan for 2017 – 2019 lagt ut til offentlig ettersyn på servicekontoret, rådhuset i tiden 30.11. – 11.12.15. I tillegg på hjemmesiden www.kafjord.kommune.no
Forslaget inneholder oversikt over endringer av kommunale gebyrer og betalingssatser.
Evt. merknader må rettes til rådmannskontoret innen 11.12.15.
Kommunestyret behandler budsjett og økonomiplan 14.12.15.

Informasjon

Formannskapsmøte mandag 19.10.15.

Det nye formannskapet holder møte mandag 19.10.15.

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk