Giellasiida - Samisk språksenter arrangerer våren 2021:  SAM 1031 – Nordsamisk som fremmedspråk. Innføringskurs I, 20 stp. og andre del SAM 1035 - Lesing og skriftlig kommunikasjon, 10 stp. Under forutsetning av støtte fra Sametinget utlyser Kåfjord kommune tre støtteordninger:

  • Foreldrestøtte – barn i barnehage eller som har samisk i sin fagkrets i grunnskolen
  • Pårørendestøtte – demens
  • Ordinær kursstøtte

Informasjon om støtteordningene: Kontakt med Inger Marie Åsli tlf. 77 71 92 32, e-post: inger.marie.asli@kafjord.kommune.no

Informasjon om kurset: giellasiida@kafjord.kommune.no

Søknad sendes til post@kafjord.kommune.no eller til Kåfjord kommune, PB 74, 9148 Olderdalen. 

Informasjon om SAM 1031

Retningslinjer foreldrestøtte

Søknadskjema - foreldrestøtte

Retningslinjer - pårørendestøtte

Søknadsskjema - pårørendestøtte

Ordinær kursstøtte