Giellasiida - Samisk språksenter arrangerer høsten 2022: SAM 1034 – Nordsamisk som fremmedspråk, lytting og muntlig kommunikasjon, 10 stp. I den forbindelse utlyser Kåfjord kommune disse støtteordningene: 

  • Foreldrestøtte – barn i barnehage eller som har samisk i sin fagkrets i grunnskolen
  • Pårørendestøtte – demens
  • Ordinær kursstøtte

Informasjon om støtteordningene: Kontakt med Inger Marie Åsli tlf. 77 71 92 32, e-post: inger.marie.asli@kafjord.kommune.no

Informasjon om kurset: giellasiida@kafjord.kommune.no eller Hans-Erling.Pettersen@kafjord.kommune.no,  tlf. 77 71 93 82. 

Søknad sendes til post@kafjord.kommune.no eller til Kåfjord kommune, PB 74, 9148 Olderdalen. 

Informasjon om SAM-1034, høsten 2022

Retningslinjer foreldrestøtte

Søknadskjema - foreldrestøtte

Retningslinjer - pårørendestøtte

Søknadsskjema - pårørendestøtte

Ordinær kursstøtte