Informasjon om støtteordningen: Ta kontakt med Inger Marie Åsli tlf. 77 71 92 32 eller inger.marie.asli@kafjord.kommune.no

Informasjon om kurset: giellasiida@kafjord.kommune.no; giellasiida@kafjord.kommune.no

Søknad sendes til: post@kafjord.kommune.no eller Kåfjord kommune, PB 74, 9148 Olderdalen.

Informasjon om SAM-1036

Retningslinjer for kursstøtte i samisk språk, revidert 04.09.2023 sak 26/23.

Søknadsskjema