Kåfjord ligger langt mot nord, der avstanden er kort mellom de dypeste fjorder og de bratteste fjell, mellom innland og kyst, der viddene ligger vidstrakte, og der småseien krøller seg i fjorden. Kommunen ligger på solsiden av Lyngenfjorden; hvor mørketida med nordlysets flammehav møter de lyseste sommernetter.

Vi er stolte av å være en kreativ kulturkommune med forankring fra trestammers møte mellom kvener, samer og nordmenn.  Vi har ca 2.097 innbyggere. Olderdalen er kommunens administrasjonssted. Kåfjord har bygd ut fiber til alle husstander, og vi er vertskap for den anerkjente urfolksfestivalen Riddu Riđđu.

Vi er et yndet reisemål for toppturisme, og satser på fysisk aktivitet med tilrettelagte løyper for vandring, sykling og motorferdsel.  Kommunen har ordninger med redusert skatt og nedskrivning av studielån.

Kåfjord kommune inngår i forvaltningsområdet for samisk språk.  

Vi har høy andel av sykepleiere med spesialkompetanse. Innenfor helse jobber vi med prosjekt i velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering, og utfører også avansert lindrende behandling i hjemmet m.m.  Vi har flyttet inn i et nytt helsetun i 2019.

Vi er kommunen som satser friskt der andre nøler. Vær positiv, og bli en av oss,  og trenger du bolig, så hjelper vi deg med å finne det.  Her er litt mer info fra Nord Troms – se filmen «Rekrutteringsfilm menn til helse- og omsorg i Nord-Troms» https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=NbhTpjSc-BI   .

 

Kåfjord kommune har følgende ledige stilling:

 

ID 184 – KOMMUNEOVERLEGE I 100% FAST STILLING FRA 01.02.2020

 

Om stillingen

Samhandlingsreformen har satt retning for utvikling av helse- og omsorgstjenestene. Gjennom lover, forskrifter, stortingsmeldinger m.m. er det økt fokus på forebyggende arbeid, mer riktig ressursbruk i helsesektoren og bedre samhandling mellom sykehus og kommune. 

Kommuneoverlegen er viktig i det tverrsektorielle folkehelsearbeidet i kommunen og i den kommunale planleggingen. 

Kommuneoverlegen leder et nytt, moderne legekontor som er samlokalisert med de øvrige funksjoner i det nye Kåfjord helsetun. Legekontoret har i tillegg til kommuneoverlege to kommunalt ansatte kommuneleger, en LIS1 samt tre helsesekretærer. Kommuneoverlegen er helsemedisinfaglig rådgiver for kommuneledelsen.

I Kåfjord kommune er vi nå inne i en spennende utvikling som handler om å samordne og utvikle tjenesteproduksjonen slik at den kan levere på bestillingene i reformer og i forhold til forventede konsekvenser av demografiske endringer i kommunen.

Kommuneoverlegen inngår i ledergruppen til Helse og omsorgssjefen som leder etaten. 

Arbeidsoppgaver:
Ny kommuneoverlege vil kunne ha betydelig innflytelse på utformingen av stillingens innhold, men følgende oppgaver er sentrale:

 • Ivareta samfunnsmedisinske oppgaver
 • Bakvakt og legevakt må påregnes
 • Medisinskfaglig rådgivning og veiledning i helse- og omsorgssektoren
 • Bidra aktivt i kommunens utviklings- og planarbeid
 • Bidra aktivt i det tverrsektorielle folkehelsearbeidet
 • Undervisning og veiledning
 • Medisinskfaglig samhandling med samarbeidskommuner og eksterne institusjoner
 • Stillingen inngår i kommunens kriseledelse
 • Pasientbehandling

 

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
 • Spesialist eller i spesialisering i samfunnsmedisin og/spesialist eller i spesialisering i allmennmedisin
 • Gjerne erfaring fra helseadministrasjon/kommunehelsetjeneste


Egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Gode lederegenskaper
 • Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og strukturert
 • Høy og fleksibel arbeidskapasitet
 • Gode norskkunnskaper, god muntlig og skriftlig framstillingsevne


Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø med erfarne, kunnskapsrike og engasjerte kolleger
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Stort handlingsrom og innflytelse i videre utvikling av det samfunnsmedisinske arbeidet i kommunen


Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler. God pensjonsordning i KLP. Lønn etter avtale. Under ellers like vilkår vil den som behersker samisk bli foretrukket.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt Helse- og omsorgssjef Trond Skotvold, tlf: 77719211 eller e-post: trond.skotvold@kafjord.kommune.no.

Bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på intervju. 

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å få sitt navn unntatt fra offentlig søkerliste.
Søkere som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, vil få varsel om dette. 

Vi oppfordrer dere til å søke elektronisk.

 

Elektronisk søknad gjøres via denne linken:

 

https://skjema.kf.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=1688&ouref=1940

 

VIKTIG:

De som søker elektronisk fylle ut feltene for relevant utdanning og yrkeserfaring, og legge ved CV. Husk at den søknaden du sender er din presentasjon av deg som søker ovenfor både arbeidsgiver og tillitsvalgte.

Søknad og CV kan og sendes innen 18.10.19 til Kåfjord kommune, Postboks 74, 9148 Olderdalen eller på epost til postmottak@kafjord.kommune.no

 

Rådmannen