Ledige tomter i Djupvik høst 2017

Ledige boligtomter i Djupvik

Her er det ledige områder som passer godt for boliger. De fleste arealene eies av private, men Kåfjord kommune har også ledige arealer. Her er et kart som viser ferdig oppmålte tomter. Ta kontakt med kommunen om du er interessert i å kjøpe eiendom for å bygge bolig.

Ledige tomter i Djupvik høst 2017

Vi jobber nå med å lage en oppdatert oversikt over ledige boligtomter i Kåfjord

Det er muligheter for bygging av bolig i alle deler av vår vakre kommune. Innbyggerne i Kåfjord eier noen få eiendommer som er adminstrert av Kåfjord kommune, men det aller meste som er ledig er enkeltpersoners eiendom. Den oversikten som vi lager nå er ikke komplett. Ta gjerne kontakt med kommunen via sentralbordet om du har informasjon om ledige tomter eller ønsker å utvikle, eller kjøpe en tomt. Vi ønsker nye boligprosjekter velkomne og vil bidra til at de blir realisert.

Oppdatering mai 2017: Kommunen vil foreta oppmåling av ferdigregulerte tomter i Djupvik-området i løpet av forsommeren. Ta kontakt, det er fine tomter med god utsikt.

 

Materialer.jpg

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk