Kåfjord kommune ligger i Nord-Troms og har 2062 innbyggere. Avstanden er kort mellom dype fjorder og de bratte fjell, og mellom innland og kyst. Her er viddene vidstrakte. Småseien krøller seg i fjorden. Vi er kommunen som ligger på solsiden av Lyngenfjorden; hvor mørketida med nordlysets flammehav møter midnattsol i de lyse sommernetter.

Vi er stolte over å være en kreativ kulturkommune med forankring fra tre stammers møte; mellom kvener, samer og nordmenn. Vi er også vertskap for den globalt anerkjente urfolksfestivalen Riddu Riđđu. Kåfjord med omland er et yndet reisemål for toppturisme, og vi satser på fysisk aktivitet med tilrettelagte løyper for vandring, sykling og motorferdsel.

Olderdalen er kommunens administrasjonssted. Kåfjord har bygd ut fiber til alle husstander som den første av kommunene i landet. Kommunen har ordninger med redusert skatt og nedskrivning av studielån, og vi inngår i forvaltningsområdet for samisk språk.

Vi er kommunen som satser friskt der andre nøler. Vær positiv, og bli en av oss!

Kåfjord kommune har følgende ledige stillinger:

PEDAGOGISKE LEDERE I BIRTAVARRE BARNEHAGE FRA HØSTEN 2020

Vi har ledig følgende stillinger:

ID 208 - 140% stilling som pedagogisk leder i Birtavarre barnehage – Faste stillinger fra 01.08.2020

Arbeidet går ut på å lede og organisere aktiviteter for barn i alderen 0 – 6 år i hht rammeplan.

Pedagogisk leder er leder for avdeling, mens barnehagelærer jobber som pedagog på avdelingen, men ledes av en pedagogisk leder.

Kvalifikasjonskrav for stillingene: Utdanning som barnehagelærer eller annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk.

Dersom det ikke kommer søkere med ønsket utdanning, kan andre med annen utdanning og/eller relevant praksis kunne tilsettes midlertidig for et år. Studenter på barnehagelærerutdanning er velkommen som søkere.

Relevant praksis og samiskkompetanse vil bli vektlagt.

Du må kunne beherske norsk, både skriftlig og muntlig. Norskkrav C1/C2.

Stabilitet, tilstedeværelse, gode samarbeidsegenskaper, beslutningsdyktighet er egenskaper som vil vektlegges. Politiattest må leveres ved tiltredelse.

Kontaktpersoner for stillingene er styrerne:

Birtavarre barnehage Caroline Vatne tlf. 928 99274

 

Vi kan tilby:

Lønn fra kr 480000 – 530000 for ped.ledere med godkjent utdanning.

Pedagogisk leder har ped.ledertillegg på kr 20.000,- pr år i tillegg til grunnlønn.

De som tilsettes på dispensasjon for inntil et år avlønnes fra 410000 - 505000 og får i tillegg ped.ledertillegg på 20000,- pr år dersom de er pedagogisk leder.

Vi gir lønn etter 6 års ansiennitet i tillegg til ordinær ansiennitetsberegning for de som oppfyller utdanningskravet.

Vi er behjelpelig med å skaffe barnehageplass og bolig.

Vi har muligheter for nedskrivning av studielån på inntil 25000 pr år og redusert skatt.

Vi har gode muligheter for toppturer, har merkede turløyper, scooterløyper og muligheter for aktiviteter på fjorden.

Vi har gode pensjonsordninger og seniortiltak.

For stillingene gjelder:

Spørsmål om stillingen kan også rettes til lønns- og personalkontoret, telefon 777 19212/216/217

Det vil som hovedregel bli foretatt intervju i alle stillingene.

Pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lov, reglement og avtaleverk.

Under ellers like vilkår vil de som behersker samisk bli foretrukket.

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere/formidlingsbyrå.

Opplysninger om utdanning og praksis som er dokumentert, tas med i vurderingen,

men tas først med på intervju. Søknadspapirer som benyttes i tilsettingsprosessen vil ikke bli returnert.

Vi oppfordrer dere til å søke elektronisk, slik at tilsetting kan skje raskest mulig.

Elektronisk søknad gjøres via denne linken:

https://skjema.kf.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=1688&ouref=1940

VIKTIG:

De som søker elektronisk fylle ut feltene for relevant utdanning og yrkeserfaring, og legge ved CV. Husk at den søknaden du sender er din presentasjon av deg som søker ovenfor både arbeidsgiver og tillitsvalgte.

Vi unntar ikke navn fra utlysningstidspunkt og frem til fristens utløp lenger. Dette medfører at navn og stilling en har søkt på fremkommer på postlista.

Søknad og CV sendes til Kåfjord kommune, Postboks 74, 9148 Olderdalen eller på epost til postmottak@kafjord.kommune.no

Søknadsfrist 04.06.2020 

 

Kommunedirektøren